Du visar för närvarande Relative Vigor Index – Förklaring av indikatorn

Relative Vigor Index – Förklaring av indikatorn

Vi fortsätter att utforska indikatorer och i detta inlägg ska vi ta oss en titt på en trendindikator vid namn Relative Vigor Index. Denna indikator mäter trendstyrkan i en aktie och mäter detta genom att sätta stängningskursen i relation till öppningen och därefter sätta detta i relation till dagsrangen. 

Denna indikator är inte speciellt vanlig men kan ha sina fördelar och just därför ska vi idag ta oss en titt på den.

Vad är Relative Vigor Index?

Relative Vigor Index, även kallat RVI, är en indikator som främst används för att identifiera trender. Detta gör den genom att mäta styrkan i en trend. Indikatorn bygger på att jämföra var stängningskursen i relation till öppningskursen och därefter sätta detta i relation till dagsrangen, det vill säga högsta och lägsta kursen för dagen. 

Det är nämligen så att aktier som trendar uppåt har en tendens till att stänga högre än vad de öppnade och det är även så att om trenden är riktigt start öppnar de på dagslägsta och stänger på dagshögsta.

När en aktie trendar nedåt sker ofta motsatsen, alltså att aktien har en tendens till att stänga lägre än vad den öppnade och långt ner i dagsrangen. 

Indikatorn berättar då för oss att när den har höga värden har aktien den senaste tiden tenderat att stänga högre än vad den öppnade och högt upp i dagsrangen och när den visar låga värden har aktien stängt lägre än vad den öppnade och långt ner i dagsrangen.

Som du kan se i bilden nedan, och senare i uträkningarna av indikatorn, består indikatorn av två linjer. En RVI linje och en signal linje, likt MACD.

Relative Vigor Index - OMXS30

Indikatorn kan användas på liknande sätt som indikatorn MACD, det vill säga att när RVI skär signal linjen underifrån köper vi och när motsatsen sker säljer vi. Höga eller låga värden på indikatorn kan indikera potentiella trendvändningar i en aktier. Det vill säga att en aktie har trendat lite väl hårt uppåt eller neråt och en vändning i aktien är troligtvis på gång.

Likt MACD indikatorn kan RVI även användas för att leta köplägen när det uppstår divergenser mellan pris och indikatorn.

Divergens mellan pris och Relative Vigor Index

Hur beräknas Relative Vigor Index?

Som jag nämnt tidigare tittar RVI på var stängningen sker i förhållande till öppningen, och hur detta avstånd förhåller sig till dagsrangen, det vill säga högsta och lägsta kursen för dagen.

Indikatorn tittar inte enbart på den senaste dagens förhållanden utan studerar fyra dagar tillbaka. Därefter appliceras ett medelvärde på dessa värden. Detta leder till att formeln för indikatorn som ser ut på följande vis:

Täljare = (A + 2B + 2C + D) / 6
Nämnare = (E + 2F + 2G + H) / 6
RVI = SMA av Täljare för N perioder / SMA av Nämnare för N perioder
Signal linjen = (RVI + 2I + 2J + K) / 6

Där:
A = Stängning − Öppning
B = Stängning − Öppning en period innan A
C = Stängning − Öppning en period innan B
D = Stängning − Öppning en period innan C
E = Högsta − Lägsta av period A
F = Högsta − Lägsta av period B
G = Högsta − Lägsta av period C
H = Högsta − Lägsta av period D
I = RVI värde en period innan
J = RVI värde en period innan I
K = RVI värde en period innan J
N = periodlängd för indikatorn

Inställningar för Relative Vigor Index

Grundinställningen för RVI är 10 perioder, oftast är det lämpligt att använda sig av grundinställningar eftersom flest människor använder sig av denna inställning och du då kommer se vad många andra kommer att se.

Det finns dock en vits i att ändra inställningen på RVI om du använder den i kombination med en annan indikator. Om du t.ex. använder indikatorn i kombination med Relative Strength Index (RSI) och har en periodlängd på 14 i denna indikatorn kan det vara en god idé att även ha det i RVI.

Vad säger Relative Vigor Index dig?

Som vi sett tittar RVI indikatorn på var stängningen sker i relation till öppningen men även hur stort detta avstånd är i relation till högsta och lägsta kursen för dagen. De flesta oscillerande indikatorer tittar inte på var stängningen ligger i relation till öppningen utan tittar oftast på var stängningen ligger i relation till lågpunkten för dagen. 

Man kan nästan säga att RVI indikatorn är en “vanlig oscillator” fast med högre krav. För att uppnå extremvärden krävs det mer, det krävs att stängningen ligger högt upp i dagsrangen men även att öppningen ligger långt ner. 

Det vill säga att det under dagen har varit ett väldigt tryck i samma riktningen och det har inte funnits en tvekan under dagen vilket håll aktien är på väg.

När vi får höga värden i indikatorn berättar det för oss att momentumet och trenden i aktien är stark.

Hur kan jag använda Relative Vigor Index?

RVI kan användas på lite olika sätt och dess användningsområden påminner mycket om MACD. 

Ett sätt som RVI kan användas på är genom att leta divergenser mellan pris och RVI indikatorn. Om priset sjunker till nya lägsta med RVI berättar för oss att momentumet i aktien är mindre starkt kan detta vara en potentiell vändning i aktien.

Likt MACD kan RVI också användas att leta köpsignaler när RVI linjen korsar signal linjen underifrån. När RVI linjen korsar signal linjen underifrån är detta “bullish” och när det motsatta sker, alltså RVI korsar ner under signal linjen, är detta “bearish”.

Vi kommer att testa dessa scenarion härnäst.

Test av Relative Vigor Index

För att få en lite större förståelse för vad för typ av signaler indikatorn kan ge oss ska vi testa lite olika saker. Vi kommer att testa följande:

  • RVI korsar upp över signalinjen
  • RVI korsar upp över 0
  • RVI är under -40
  • RVI är över 40
  • Divergens mellan pris och RVI – vi kommer kräva en 50 dagars lägsta, inom 10-100 dagar av denna nya lägsta och att RVI är högre idag än vid föregående botten, vi kommer även kräva att RVI är under 0.

När det kommer till samtliga test kommer jag att testa att sälja efter både 5 och 22 dagar.

Testen kommer att göras på aktierna i OMXS30 förutom Essity och Atlas Copco B. Perioden för testerna är från 2010-01-01 till 2020-03-17.

Resultat

RVI Crossover

Crossover5D22D
Snittavkastning0.13%0.69%
Hitratio53.50%56.10%
AvgProf./bar0.03%0.03%
Antal affärer52832314

Som vi kan se fungerar inte “Crossover” speciellt bra för RVI. Som många andra indikatorer måste den sättas in i rätt sammanhang för att fungera bra.

RVI korsar upp över 0

Noll-linje cross5D22D
Snittavkastning0.15%0.63%
Hitratio55.40%55.90%
AvgProf./bar0.03%0.03%
Antal affärer25291692

Att RVI korsar upp över 0 ser ut att fungera på ett likartat sätt som “Crossover”. Vi får alltså inte speciellt mycket edge med oss och vi måste även här sätta in signalen i rätt sammanhang för att den ska fungera bra.

RVI under -40

Under -405D22D
Snittavkastning0.82%1.09%
Hitratio67.40%57.10%
AvgProf./bar0.16%0.05%
Antal affärer221203

Här kan vi se att på kort sikt får vi faktiskt med oss en relativt bra edge. Extremt låga värden på RVI har en tendens till att signalera en vändning i en aktie. Det vill säga att en aktie har fallit kraftigt och öppnat högt och stängt låg under en längre tid verkar visa att en vändning är på gång. 

Det som är extra intressant är att edgen på fem dagars sikt nästan är lika stor som på 22 dagars sikt. Det vill säga att indikatorn troligtvis visar lägen för en stundande kort uppstuds men inte för en längre kraftfull positiv trendvändning.

RVI över 40

Över 405D22D
Snittavkastning0.09%-0.44%
Hitratio54.30%50.40%
AvgProf./bar0.02%-0.02%
Antal affärer289268

Det intressanta här är att på fem dagars sikt har vi ingen vidare edge uppåt, det vill säga att när RVI antar höga positiva värden är det ingen jättebra idé att köpa. På lite längre sikt är det heller ingen bra idé, här är edgen till och med negativ, vilket händer väldigt sällan.

Höra värden på RVI kan alltså peka ut långsiktiga trendvändningar i en aktie relativt bra.

Divergens mellan pris och RVI

Divergens5D22D
Snittavkastning1.11%2.42%
Hitratio62.50%63.30%
AvgProf./bar0.22%0.11%
Antal affärer453335

Divergens mellan priset och RVI indikatorn indikerar potentiella vändningen i en aktie. Vi kan se att detta är de bästa signalerna vi testat hittills och på fem dagars sikt är snittavkastningen 1.1% och på 22 dagars sikt är 2.4%.

Sammanfattning

Relative Vigor Index är alltså en indikator som mäter trendstyrkan i en aktie genom att jämföra stängningskursen med öppningskursen och hur stort detta avstånd är i relation till högsta och lägsta noteringen för dagen. 

Om en aktie stänger vid dagshögsta och öppnade vid dagslägsta är momentumet i aktien starkt och trenden troligtvis positiv. När det motsatta händer, att en aktie stänger nära dagslägsta och öppnade vid dagshögsta är momentumet starkt negativt och trenden troligtvis negativ.

Som vi kunde se av våra tester måste RVI sättas in i rätt sammanhang för att fungera bra. De enda signalerna vi fick fram som var enligt min mening tillräckligt bra var när det sker divergenser mellan pris och RVI indikatorn eller när vi på kort sikt har fått ett extremt negativt värde i indikatorn.

RVI tror jag därför fungerar bättre som en bekräftelseindikator som används i kombination med andra indikatorer för att få lite ytterligare information om trenden.

Värt att lägga märke till är att när RVI noteras på höga positiva värden är edgen för uppgång inte speciellt stor och på lite längre sikt är det till och med negativ.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar