Du visar för närvarande Riskhantering portfölj – Kalkylark

Riskhantering portfölj – Kalkylark

När det kommer till trading är vårt kapital de viktigaste vi har. Utan det har vi ingen möjlighet att tjäna pengar. Det är därför det absolut viktigaste för oss traders att vi skyddar vårt kapital och inte tar för stora risker.

Att ta för stora risker kan leda till att vi eliminerar hela vårt kapital inom enbart några affärer. Det är viktigt att kontrollera att vi inte tar för stora risker i enskilda affärer men även att vi inte tar för stor risk totalt sätt. 

Att hålla koll på den totala risken för dina affärer är en vital del inom trading och det är precis vad detta inlägg kommer att handla om.

En traders viktigaste uppgift är att se till hen även kan handla imorgon

När det kommer till att kontrollera risk pratas det ofta om position sizing, money management, trade management och risk management. Jag tänkte därför snabbt gå igenom dessa begrepp så du förstår hur de hänger ihop.

När du har hittat en aktie med en bra edge och du ska köpa aktier är det första valet du ställs inför hur många aktier ska du köpa?

Hur många aktier du ska köpa bestäms med hjälp av position sizing. Position sizing svarar alltså på frågan hur många aktier du ska köpa vid varje enskild affär. Position sizing är i sin tur beroende av din money management och trade management. Vi måste därför först reda ut dessa begrepp för att kunna svara på frågan, hur många aktier ska vi köpa.

Money management är den plan som du har satt upp för hur ditt kapital ska växa på ett optimalt sätt utifrån din riskprofil. Det viktiga här är “optimalt sätt utifrån din riskprofil”. Det är alltså vilka risker som du är villig att ta som kommer att diktera hur mycket du ska satsa. Det finns inget optimalt sätt för alla utan du måste finna en risknivå som du är bekväm med. Som grundregel brukar de flesta säga att du inte bör ta en risk större än 1% av din kontostorlek per affär.

Med detta menas inte att du ska köpa för 1% av din kontostorlek utan att om du gör en förlust ska du teoretiskt inte förlora mer än detta.

Money management svarar alltså på hur mycket är vi villiga att riskera för att vårt kapital växer på ett optimalt sätt.

När du väl har köpt aktien går du in i nästa steg av riskhantering, nämligen trade management. Trade management består av hur du hanterar affären när den väl är inne i den, alltså när ska du stänga den, var din stop loss ligger, om du har en target och i så fall var den ligger, har du en katastrof stop loss osv.

Money management, hur mycket du är villig att riskera, och trade management, var din stop loss ligger, kommer alltså diktera hur många aktier vi kan köpa i varje affär.

Genom att göra på detta sätt kan vi enklare kontrollera den risk vi tar i varje enskild affär. Detta eftersom vi teoretiskt vet hur mycket vi riskerar i varje affär.

Detta räcker dock inte för att vi ska kunna skydda vårt kapital. Vi måste även ha en överblick över den totala risken vi tar och nu kliver vi in på risk management. 

Risk management behandlar frågor så som vad är min totala risk, diversifiering vad har jag för mäklare. 

Risk managment tittar alltså på vad är den totala risken du tar just nu, om jag blir utstoppad i alla mina affärer hur mycket förlorar jag då.

Hur är jag diversifierad, är det så att alla mina affärer för tillfället är i bolag som befinner sig i samma sektor. Att ha alla affärer inom samma sektor kan leda till att alla dessa affärer kommer gå emot mig om något händer inom denna sektor.

Har jag en mäklare som har en bra plattform som sällan strular eller händer detta ofta?

Risk management tittar på övergripande frågor som dessa och handlar om att förstå vad det är för risker vi tar och vad konsekvenserna är av dem.

När det kommer att hålla koll på den totala risken och diversifiering/exponering är det inte jättelätt att göra detta genom de flesta bankers plattformar.

Tidigare har jag gjort detta med hjälp av excel. Jag har dock saknat två saker med excel och hur jag gjorde det. För det första var jag tvungen att uppdatera den aktuella aktiekursen manuellt. För det andra kunde jag endast nå min fil när jag satt vid min dator. 

Tack vare Google kalkylark hittade jag en lösning på båda dessa problem. Eftersom Google finance fungerar i Google kalkylark kan bladet själv uppdatera aktiekurser vilket gör det betydligt enklare för mig att hålla koll på den totala risken jag tar för tillfället. 

För det andra är Google kalkylark molnbaserat vilket gör att jag har möjligheten att se min totala risk jag tar just nu var jag än är.

Jag har skapat ett enkelt och lättförståeligt kalkylark i Google kalkylark för att kunna få en överblick på den totala risken jag tar just nu. 

Du kommer endast behöva fylla i ditt kapital, risk per affär, total risk, namn på aktie, inköpspris, antal och var din stop loss ligger. Därefter kommer du få en snabb och automatiskt uppdaterad överblick av din totala risk.

Nedan följer det kalkylarket som jag använder mig av i en del av min Risk management.

Aktuell risk – Nineambell

Kalkylarket består av fyra olika blad:

  • Aktuell risk
  • Aktuell risk per sektor
  • Tickers
  • Sektorer

Aktuell risk

I detta blad kommer du att få en snabb och enkel överblick över den totala risken du tar för tillfället. Du kommer att få reda på varje enskild affärs totala risk utifrån var du har lagt din stop loss. Du kommer även få en överblick över den totala risken och hur den förhåller sig till din money management. 

Om din risk är i nivå med din money management kommer detta visas med grönt och om du överstiger den kommer detta visas med rött.

Den stora fördelen med detta blad är att dina affärers aktiekurser kommer att uppdateras automatiskt (20 minuters fördröjning) och du kommer snabbt och enkelt kunna få en aktuell överblick av din risk. 

Utöver detta kommer du även få reda på hur stor del av ditt kapital du har investerat och ditt aktuella resultat.

Aktuell risk per sektor

I detta blad kommer du få en visuell överblick hur din risk är fördelad med tanke på sektorer. En graf kommer att visa den risk du tar i varje sektor. Detta kommer förhoppningsvis ge dig en större förståelse för den risk du tar och vad konsekvenserna kan bli av en sektor relaterad händelse.

Tickers

Detta blad finns till för att kalkylarket enkelt ska kunna hämta hem data från Google finance.

Sektor

Detta blad finns till för att kalkylarket enkelt ska kunna visa vilket sektor de olika aktierna tillhör.

Hur använder jag kalkylarket?

Detta kalkylark är enkelt att använda och du kommer endast behöva skriva in ett antal parametrar själv. Anledningen till att du själv måste skriva in saker är att kalkylarket måste vara anpassat till din money management och till vilka affärer du ligger inne i just nu.

Jag tänkte vi ska gå igenom vilka parametrar du behöver själv bidra med och hur du gör det, men först måste vi se till att du kan använda kalkylarket.

Du kommer behöva kopiera kalkylarket över till din Google kalkylark. 

Detta gör du genom att klicka på “Kopiera”/“Make a copy” under “File”/”Arkiv” i huvudmenyn.

Efter att du har kopierat kalkylarket till ditt Google konto kan du börja använda kalkylarket. I kalkylarket finns det mörkblåa celler. Det är dessa celler du ska ändra, allt annat sköter sig själv.

Det första du ska göra är att skriva in din kapitalstorlek, hur mycket du risk du max får lov ta per affär och hur stor risk totalt du får utsätta ditt konto för.

I exemplet har jag en konto storlek på 200 000 kr och jag vill riskera max 1% av mitt konto per affär. Den totala risken jag får lov att ta har jag satt till 5%.

Efter du har skrivit in din totala risk osv. kan du börja fylla i de aktuella innehaven du har för tillfället. Det du ska fylla i vad bolaget heter, inköpspriset, hur många du köpte och var din stop loss ligger. 

När du skriver in bolagets namn kommer TICKERN för Google finance att fyllas i automatiskt. Även bolagets sektor kommer att fyllas i automatiskt.

Det kan hända att dessa celler inte fylls i automatiskt, det beror i så fall på att bolagets TICKER eller sektor inte finns inlagd eller att du t.ex. har skrivit in en förkortning som jag inte lagt in. Då kommer du själv få skriva in bolagets TICKER och sektor.

Efter du har fyllt i dessa parametrar är kalkylarket redo att användas och du kommer att se risken för varje enskild aktie, din totala risk, hur mycket du har investerat, det aktuella resultatet med mera.

Om du har fler öppna affären än vad det finns rader ska du klicka på bilden som visas nedan. Genom att göra detta kommer det att läggas till en rad automatiskt och alla funktioner kommer att bli kopierade så att du inte själv behöver göra det.

Första gången du gör detta kommer denna ruta att komma upp.

Den funktion som gör att en ny rad läggs till och alla formler kopieras är ett script och det krävs att du godkänner scriptet för ditt Google konto. När du klickar på knappen för första gången kommer denna ruta att dyka upp. 

Det du gör är att klicka på “Continue”.

Därefter klickar du på “Advanced”.

Nästa steg är att klicka på “Go to Add new row”.

Till sist måste du klicka på “Allow” och du kan nu använda scriptet som underlättar att lägga till rader.

Efter du har gjort detta är kalkylarket helt klart för att användas som en del av din risk management. Du finner kalkylarket genom att klicka på länken nedan.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar