Du visar för närvarande RSI i den bättre delen av månaden på det bättre halvåret

RSI i den bättre delen av månaden på det bättre halvåret

Idag i Söndagsstrategin ska vi göra något som jag tycker är väldigt intressant. Vi ska ta en väldigt simpel jämviktspendlande strategi och göra den ännu bättre. Vi kommer dock inte göra strategin bättre genom att sätta tuffare kriterier för strategin eller genom att använda oss av fler indikatorer.

Vi kommer att använda oss av säsongsanomalier för att göra strategin bättre. Vi kommer att utnyttja anomalin att “sell in May and go away”. Denna anomali menar på att börsen har ett bättre och ett sämre halvår. Det bättre halvåret är från november till maj månad.

Vi kommer då att endast applicera vår strategi från november till maj månad.

Utöver denna anomali kommer vi även utnyttja att det även finns en bättre och en sämre del av månaden. Det är nämligen så att från den 10:e till den 25:e i månaden har börsen en tendens till att utvecklas bättre än från den 25:e till den 10:e.

Genom att utnyttja dessa två anomalier ska vi försöka göra en vanlig jämviktspendlande strategi ännu bättre.

Innan vi går igenom strategin ska vi ta oss en snabb titt på Relative Strength Index (RSI), Bollinger Band Width (BBW), anomalin “sell in May and go away” och den bättre delen av månaden. Kan du redan allt vad du behöver om dessa ämnen kan du med gott samvete hoppa över dessa bitar.

Kort om RSI

RSI är en momentum oscillator som rör sig mellan 0 och 100. Indikatorn kan användas för att peka ut potentiella trendvändningar men även som en indikator för att visa överköpta/översålda lägen vid jämviktspendling.

RSI indikatorn är en väldigt intressant indikator då den kan användas för att fånga olika beteende på aktiemarknaden. Beroende på vilket periodvärde man väljer för indikatorn kan indikatorn fånga jämviktspendling såväl som momentum.

Relative Strength Index är ett något missvisande namn då det kan få en att tro att indikatorn jämför värdet på den aktuella aktien jämfört med en annan aktie. Så är inte fallet utan indikatorn jämför istället aktiens egna kursökningar jämfört med deras kursminskningar.

RSI visar alltså hur kraftigt eller med vilken hastighet som en aktie har stigit jämfört med hur den har sjunkit. En aktie kan alltså fortsätta stiga i värde men inte med samma kraft som innan, då kommer RSI indikatorn att visa det med ett lägre värde på RSI än tidigare. Detta kan då vara en indikation på att aktien är på väg att göra en trendvändning.

Vill du se hur RSI beräknas kan du kolla in min lite längre artikel om RSI – en inblick i indikatorn och dess användningsområden.

Bollinger Bands

Bollinger Bands är en väldigt populär indikator som utvecklades av John Bollinger, en pionjär inom teknisk trading.

Indikatorn är uppbyggd på följande sätt med ett glidande medelvärde i mitten med ett övre- och undre band. Avståndet till de olika banden bygger på standardavvikelsen från instrumentets glidande medelvärde.

Bollinger Bands på OMXS30

Standardavvikelse

Standard deviation eller standardavvikelsen är ett statistiskt mått på hur mycket de olika datapunkterna avviker från ett medelvärde i en population. Om det finns en väldigt stor spridning på datapunkterna kommer populationen ha ett större Stdev och det motsatta gäller vid om datapunkter ligger samlade kring ett medelvärde.

Den vanligaste inställningen för Bollinger Bands är ett glidande medelvärde på 20 perioder, MA20, och det övre bandet är 2 standardavvikelser över MA20 och det undre bandet är 2 standardavvikelser under MA20.

Detta är en väldigt smart indikator då den anpassar sig efter rådande volatilitet i instrumentet. Indikatorn är mycket användbar då den både kan avgöra om en aktie trendar eller konsoliderar. Banden fungerar som stöd och motstånd, litet avstånd mellan banden betyder att instrumentet konsoliderar. Stängning nedanför den undre bandet i kombination med ett långt avstånd mellan banden betyder oftast att en vändning är på gång.

Indikatorn kan användas till för att signalera om relativt höga eller låga prissättningar på aktier. Enligt skaparen, John Bollinger, sker ungefär 88-89% av all prisrörelser innanför de två bandet. Detta resulterar i all rörelse utanför bandet skall ses som signifikant.

BBW

BBW som står för Bollinger Band Width, Bollinger Bandbredd på svenska, mäter avståndet mellan de två banden. Detta i sin tur talar om för oss hur kursvolatiliteten i aktien har varit. Under perioder med hög volatilitet kommer avstånden mellan banden att öka och det motsatta gäller i perioder med låga volatilitet.

När bredden mellan banden ökar kraftigt är det inte sällan så att en trendvändning är på gång. Som vi redan har gått igenom är det även väldigt intressant när avstånden mellan banden är väldigt liten. BBW gör det enklare att se detta avstånd men möjliggör även att det går att programmera strategier med tanke på bredden mellan banden.

Det är även viktigt att tänka på att bredden mellan banden skall jämföras med aktiens grundvolatilitet. Alltså du ska jämföra volatiliteten med aktiens normala volatilitet och inte med andra aktiers volatilitet.

Ett BBW på 10 kan representera en väldigt volatil period i en aktie jämfört med i andra aktier där det nästan kan anses som låg volatilitet.

För att beräkna BBW gör man följande beräkning:

Sell in May and go away

Finns det någon grund i detta ordspråk om att det är en fördel att endast vara investerad från november till april. Vi ska titta på vad statistiken säger oss.

Vi kan börja med att titta på hur utvecklingen ser ut för varje månad. Om vi sedan 2000 har köpt vid stängning på sista dagen i föregående månad och säljer den sista dagen i den aktuella månaden får vi följande resultat.

 Snittutveckling
Januari0.21%
Februari2.16%
Mars-0.36%
April2.65%
Maj-1.32%
Juni-1.80%
Juli1.60%
Augusti-1.19%
September-1.34%
Oktober1.28%
November1.40%
December-0.06%

Enligt dessa resultat finns det alltså en fördel att vara investerad endast från november till maj jämfört med att vara investerad under hela året.

Vill du lära dig mer om denna anomali har jag gjort en hel söndagsstrategi om ämnet och du kan läsa inlägget här.

Dela upp månaden i en bättre och sämre del

Studerar man den dagliga utvecklingen för OMXS30 index sedan 2012 kan man se att det finns en bättre halva i månaden och en sämre.

Den bättre halvan startar kring den 10:e, detta eftersom OMXS30 ofta har en liten rekyl kring den 10:e. Dock betyder inte detta att det är så varje månad.

Jag kör statistik på detta dagligen och publicerar det här. Det du kan se är att OMXS30 starkaste period är från den 10:e till runt den 25:e och den sämre perioden är från den 25:e till runt den 10:e.

Jag har i en tidigare studie testat en väldigt simpel jämviktspendlade strategi i de två olika perioderna och det visade sig att det var betydligt bättre att endast applicera strategin i den bättre delen av månaden. Vill du se hela studien kan du göra det här.

NameBHMSHM
Entry signalRSI2 < 10 + BHMRSI2 < 10 + SHM
Exit signal5D5D
StocksOMXS30OMXS30
Market conditions
Edge (%)0,570,31
Stdev3,623,76
Hitratio56,5%52,8%
Avg win (%)2,822,79
Avg loss (%)-2,38-2,49
Max win (%)23,0434,34
Max loss (%)-20,81-31,04
Edge/Stdev0,160,08
Trades14731493
ProfitFactor1,561,26
TiM55
Edge/Day (%)0,110,06
Start date2012-01-202012-01-13
End date2018-12-282018-12-14

Strategin

Nu när du har fått lite större förståelse för de komponenter vi ska använda oss av i strategin ska vi börja med att gå igenom den simpla jämviktspendlande strategin.

För att fånga aktier som har gjort en rekyl kommer vi använda oss av RSI(2) och vi kommer att sätta kriteriet att RSI(2) ska vara under 10.

Utöver detta vill vi även att aktien har uppvisat lite volatilitet innan vi tar en affär. Detta eftersom RSI(2) fungerar betydligt bättre som en indikator för jämviktspendling om aktien har varit lite volatil. Detta har jag visat i min studie om RSI(2) och du kan läsa studien här.

För att fånga aktier som har varit volatila kommer vi att sätta ett krav att BBW ligger över 10.

Förutom dessa två kriterier kommer vi att lägga till att vi befinner oss i den bättre delen på månaden i den bättre delen på året. Alltså att datumet ligger mellan 10 och 25 och månaden är november till maj.

Vi kommer att använda oss av ett fem dagars glidande medelvärde (MA5) för att bestämma när vi ska gå ut en affär. När aktien har stängt ovanför sitt MA5 kommer vi att sälja aktien.

Vi kommer att göra tre tester, först kommer vi att testa enbart den jämviktspendlande strategin, därefter den jämviktspendlande strategin i den sämre delen på månaden och den sämre delen på året och till sist kommer vi testa den jämviktspendlande strategin i den bättre delen på månaden i den bättre delen på året.

Detta leder till att våra tre strategier ser ut på följande vis:

Grundstrategi:
Entry:
RSI(2) under 10
BBW >10

Exit:
Stängning > MA5

Sämre delen av månaden på det sämre halvåret:
Entry:
RSI(2) under 10
BBW >10
Datum 25:e – 10:e
Månad maj – november

Exit:
Stängning > MA5

Bättre delen av månaden på det bättre halvåret:
Entry:
RSI(2) under 10
BBW >10
Datum 10:e – 25:e
Månad november – maj

Exit:
Stängning > MA5

Studien

Eftersom vi har många krav på entry signalen kommer vi inte få många affärer. Därför har jag valt att utöka de aktier jag tittar. De aktier jag har valt att lägga till är aktier som finns på Large Cap och som har tillräckligt stor volym. Som jag nämnde tidigare kommer vi att testa tre olika strategier.

Data

Studien sträcker sig från år 2010-01-01 till 2018-12-31 och de aktier som jag har valt att titta på är:

ABB Ltd
Alfa Laval
Autoliv SDB
Assa Abloy B
Atlas Copco A
Billerudkorsnäs
Boliden
Castellum
Elekta B
Electrolux B
Ericsson B
Getinge B
Hexagon B
Hennes & Mauritz B
Holmen B
Hexpol B
Hufvudstaden A
Husqvarna B
Industrivärden C
Investor B
Kinnevik B
Kungsleden
Lundin Mining
Lundin Petroleum
MTG B
NCC B
Nordea Bank Abp
NetEnt B
Nibe B
Peab B
Ratos B
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Sv. Handelsbanken A
Skanska B
SKF B
SSAB A
Stora Enso R
Swedbank A
Swedish Match
Tele2 B
Telia Company
Trelleborg
Volvo B

Resultat

Grundstrategin

NameRSI BBW10 BHM SMGA
Entry signalRSI(2) under 10 & BBW >10
Exit signalMA5
StocksX18
Market conditions
Edge (%)0,74
Stdev3,87
Hitratio69,1%
Avg win (%)2,48
Avg loss (%)-3,29
Max win (%)16,42
Max loss (%)-49,87
Edge/Stdev0,19
Trades2949
ProfitFactor1,75
TiM3,91
Edge/Day (%)0,19
Start date2010-01-04
End date2018-12-28

Sämre delen av månaden på det sämre halvåret

NameRSI BBW10 BHM SMGA
Entry signalRSI(2) under 10 & BBW>10 & SHM & SMGA
Exit signalMA5
StocksX18
Market conditions
Edge (%)0,78
Stdev4,28
Hitratio69,1%
Avg win (%)2,75
Avg loss (%)-3,72
Max win (%)12,72
Max loss (%)-30,96
Edge/Stdev0,18
Trades1145
ProfitFactor1,70
TiM3,89
Edge/Day (%)0,20
Start date2010-05-06
End date2018-11-02

Bättre delen av månaden och det bättre halvåret

NameRSI BBW10 BHM SMGA
Entry signalRSI(2) under 10 & BBW>10 & BHM & SMGA
Exit signalMA5
StocksX18
Market conditions
Edge (%)1,26
Stdev3,11
Hitratio76,9%
Avg win (%)2,42
Avg loss (%)-2,69
Max win (%)16,42
Max loss (%)-16,97
Edge/Stdev0,40
Trades445
ProfitFactor3,08
TiM3,51
Edge/Day (%)0,36
Start date2010-01-14
End date2018-12-28

Sammanfattning

Om vi först tittar på hur den enkla jämviktspendlande strategin står sig kan vi se att den har en snittavkastning på 0,74% och sannolikheten för en vinstaffär ligger högt på 69%. Vi får väldigt många affärer men standardavvikelsen för affärerna är väldigt hög vilket drar ner Edge/stdev värdet.

Ett Edge/Stdev på över 0,3 anser jag vara en bra strategi och denna strategi har ett värde på 0,19 och uppfyller alltså inte detta krav.

Jämför vi nu denna strategi med när vi endast är aktiva i den sämre delen på månaden på det sämre halvåret är skillnaden inte speciellt stor.

Snittavkastningen ökar faktiskt från 0,74 till 0,78 och sannolikheten för en vinstaffär ligger kvar. Vi tappar en hel del affärer och standardavvikelsen stiger. Detta ger en Edge/Stdev på 0,18, alltså sämre än grundstrategin.

Om vi nu till sist tittar på när vi endast köper i den bättre delen på månaden på det bättre halvåret kan vi se stora förändringar.

Snittavkastningen ökar från 0,74% till 1,26%, detta är en ökning på hela 70%. Utöver att snittavkastningen ökar så ökar även sannolikheten för en vinstaffär till hela 77%.

Vi förlorar ännu fler affärer och är nu nere på 445 affärer jämfört med grundstrategin som hade över 2949 affärer. Dock är dessa affärer av betydligt högre kvalitet och trots att snittavkastningen ökar med hela 70% har standardavvikelsen för affärerna minskat.

Den ligger nu på 3,11 vilket ger en Edge/Stdev på 0,4. Detta är alltså en väldigt bra strategi.

När vi tittar på grafen till strategin ser den väldigt bra ut enligt min mening. VI har några drawdown perioder men de är inte speciellt många eller stora och lutningen på grafen är väldigt fin.

Vi kunde alltså ta en jämviktspendlande strategi som inte var speciellt bra och med hjälp av säsongsanomalier göra det till en väldigt bra strategi. Detta är såklart historisk data och säger inget om att strategin kommer att fortsätta prestera lika bra.

[bctt tweet="Vi kunde alltså ta en jämviktspendlande strategi som inte var speciellt bra och med hjälp av säsongsanomalier göra det till en väldigt bra strategi."]

Jag hoppas att denna lilla studie har givit din inspiration på hur du kan använda säsongsanomalier för att förbättra dina strategier.

Har du några frågor eller funderingar kan du alltid lämna en kommentar, skicka ett mejl eller nå mig på vår chat.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har 3 kommentarer

Lämna ett svar