Du visar för närvarande RSI med bekräftelse – Swing trading

RSI med bekräftelse – Swing trading

Denna gången i Söndagsstrategin kommer vi titta på en strategi som utnyttjar jämviktspendling på lite längre sikt men inväntar en bekräftelse i form av ett candlestick.

Ofta är det så att jämviktspendlande strategier blir sämre när vi väntar på bekräftelse. Detta eftersom medans vi väntar på en bekräftelse hinner ofta aktien studsa upp en bra bit och vi går miste om en del av edgen. Det finns dock tillfällen då det är en god idé att vänta på bekräftelse och detta är ofta i nedåtgående trender eller i fallande knivar. Fallande knivar är de aktier som faller kraftigt och fort, det är ofta inte en god idé att fånga dessa på vägen ner.

Vi kommer i detta inlägg använda oss av candlesticken Doji och Bullish hammer som bekräftelse. Detta är två candlestick som kan vara tidiga indikationer på att en vändning i aktien är på gång. 

Innan vi går in på strategin kommer jag gå igenom RSI, Doji och Bullish hammer. Kan du allt du behöver veta om denna indikator och dessa candlestick kan du utan problem hoppa över dessa delar.

Kort om RSI

RSI är en momentum oscillator som rör sig mellan 0 och 100. Indikatorn kan användas för att peka ut potentiella trendvändningar men även som en indikator för att visa överköpta/översålda lägen vid jämviktspendling.

RSI indikatorn är en väldigt intressant indikator då den kan användas för att fånga olika beteende på aktiemarknaden. Beroende på vilket periodvärde man väljer för indikatorn kan indikatorn fånga jämviktspendling såväl som momentum.

Relative Strength Index är ett något missvisande namn då det kan få en att tro att indikatorn jämför värdet på den aktuella aktien jämfört med en annan aktie. Så är inte fallet utan indikatorn jämför istället aktiens egna kursökningar jämfört med deras kursminskningar.

RSI visar alltså hur kraftigt eller med vilken hastighet som en aktie har stigit jämfört med hur den har sjunkit. En aktie kan alltså fortsätta stiga i värde men inte med samma kraft som innan, då kommer RSI indikatorn att visa det med ett lägre värde på RSI än tidigare. Detta kan då vara en indikation på att aktien är på väg att göra en trendvändning.

Vill du se hur RSI beräknas kan du kolla in min lite längre artikel om RSI – en inblick i indikatorn och dess användningsområden.

RSI14 Indikator

Bullish hammer

En Bullish hammer är en candlesticks formation som endast kan finnas i en nedtrend och när kursrörelsen närmar sig botten. Det som händer i en Bullish hammer är att när dagen öppnar fortsätter trenden i samma riktning som tidigare, alltså neråt.

Men under dagen kommer köparna tillbaka och trycker tillbaka säljarna. De trycker tillbaka säljarna så mycket att hela dagens nedgång är nästan eliminerad och stängningen sker i närheten av öppningskursen.

Dagens rörelse får säljarna att tveka och fyndköpare lockas att gå in i aktien. Ofta är det så att denna formation har låg tillförlitlighet och det krävs att nästa dag bekräftar formationen med en högre stängning.

För att jag skall kunna koda upp denna formation har jag valt att definiera en Bullish hammer genom att öppningen och stängningen sker i de övre 75% av candlesticket.

En Bullish hammer u Dometic Group

Doji

En Doji kan se ut som ett väldigt oskyldigt litet candlestick men i själva verket kan det döljas enorm potential i detta candlestick.

[bctt tweet="En Doji kan se ut som ett väldigt oskyldigt litet candlestick men i själva verket kan det döljas enorm potential i detta candlestick."]

En Doji är när öppningskursen och stängningskursen för ett candlestick ligger på ungefär samma nivå. Detta i sin tur betyder att varken säljarna eller köparna dominerar. Den representerar osäkerhet och obeslutsamhet.

Två stycken Doji i SEB A

Dock stämmer endast detta om en Doji sätts in i rätt perspektiv. Detta gäller i ytterligheter på trender eller ranger. Om en Doji uppstår i mitten på en range har detta candlestick inte så speciellt stor betydelse. Uppstår det istället i slutet på en trend eller range kan detta candlestick vara ett första tecken på en trendvändning.

Som du säkert vet jämviktspendlar även volatilitet, vilket betyder att efter små rörelser kommer stora. Detta gör att en Doji blir extra intressant, detta eftersom det ofta kommer stora rörelser från dessa små oskyldiga candlesticks.

Utöver detta bidrar ofta Doji med perfekta nivåer för att gå in dagen efter. Dessa nivåer är högsta och lägsta nivån för candlesticket.

För att kunna koda upp Doji i mitt analysprogram kommer jag godkänna att en Doji är ett candlestick dä öppningskurs och stängningskurs ligger inom 10%.

Strategin

Det är ofta en dålig idé att invänta bekräftelse när vi ägnar åt oss jämviktspendling i relativt korta affärer. Detta då en stor del av edgen försvinner, men som jag skrev finns det situationer då det är en god idé. När en aktie faller på lite längre sikt eller när raset är som en fallande kniv kan det vara en god idé att vänta och se att köparna är på väg in i aktien igen.

Strategin vi tittar på idag använder RSI(14) för att se att aktien har jämviktspendlat nedåt på lite längre sikt. Vi kommer att kräva att RSI(14) ligger under 30.

Därefter vill vi har vår bekräftelse på att säljarna/björnarna håller på att tappa kraft och att köparna/tjurarna är på väg in i aktien igen. Vi vill se en Doji eller en Bullish hammer för att vi ska gå in i aktien.

Detta är allt vi kommer att kräva för att köpa aktien. Vi kommer att använda oss av två olika exit strategier, en kort och en lite längre. Den första strategin är att vi kommer att stänga när aktien har stängt över 5 dagars glidande medelvärde (MA5) och den längre strategin är att vi stänger positionen när aktien stängt över 20 dagars glidande medelvärde (MA20).

Detta gör att strategin ser ut på följande vis:

Entry:
RSI(14) under 30
Candlesticket idag är en Doji eller Bullish hammer

Exit:
Stängning över MA5 eller MA20

Studien

Data

Studien sträcker sig från år 2010-01-01 till 2020-02-09 för aktierna i studien. De aktier som jag har valt att titta på är:

ABB Ltd
Alfa Laval
Autoliv
Assa Abloy B
Atlas Copco A
AstraZeneca
Boliden
Electrolux B
Ericsson B
Getinge B
Hexagon B
Hennes & Mauritz B
Investor B
Kinnevik B
Nordea Bank
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Sv. Handelsbanken A
Skanska B
SKF B
SSAB A
Swedbank A
Swedish Match
Tele2 B
Telia Company
Volvo B

Resultat 

 MA5MA20
Snittavkastning1.16%2.28%
Hitratio75.60%75.80%
AvgProf./bar0.39%0.17%
Antal affärer135124

Sammanfattning

Som vi kan se av resultaten får vi en hel del bra affärer. I genomsnitt avkastar den korta exiten 1.16% och har en sannolikhet för en vinstaffär på 76%. Den längre exiten har en högre snittavkastning på 2.28% och sannolikheten för en vinstaffär ligger även här på 76%.

Det som sticker ut för den korta exiten är att genomsnitts avkastningen per dag är väldigt hög, hela 0.39%. Det vill säga att affären vara i genomsnitt endast 3 dagar, vi är alltså inte i affären speciellt länge. Det är ofta så att när vår bekräftelse kommer vänder aktien nästan direkt.

Snittavkastningen är högre för den långa exiten men snittavkastningen per dag är betydligt lägre.

Vi får inte så många affärer, ungefär 130, men många av affärerna faller bort eftersom att vi väntar på en bekräftelse. 

Detta är alltså en helt okej strategi som kan vara bra att kombinera med andra diskretionära inslag. Det som är extra intressant att vi faktiskt kunde få fram en bra strategi som väntar på en bekräftelse innan vi köper. 

Har du några frågor eller funderingar kan du alltid höra av dig till mig på mejl eller genom vår chat. Kom ihåg att strategin är testat på historisk data och det finns inga garantier på att strategin kommer att fungera på ett likartat sätt i framtiden.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar