Du visar för närvarande RSI – Negativ divergens – Toppar

RSI – Negativ divergens – Toppar

Idag ska vi titta på en strategi för att gå kort med hjälp av negativa divergenser. Att gå kort är ofta svårt, aktier har en tendens till att vilja stiga. Detta medför att när vi går kort, går vi emot detta flow, vilket gör det svårare för oss att skapa lönsamma mekaniska strategier som går kort.

Vi kommer att titta på lägen då priset stiger till nya höjder men rörelsen bekräftas inte i en momentumindikator. Det vill säga att priset stiger inte lika kraftigt denna gång som vid en föregående topp. Detta i sin tur kan vara ett tecken på att köparna har börjat tappa kraft och är snart redo att lämna över kaptensrollen till säljarna.

Som jag skrev är det svårt att skapa mekaniska strategier för att gå kort och det syns tydligt av resultatet i strategin. Vi kommer endast få en snittavkastning på 0.1% men en sannolikhet för att aktien står lägre på 63%. 

Detta är kanske inte strategi du blir fet på, men om vi vänder på det, så kan dessa signaler vara ett bra läge att sälja en aktie.

Innan vi tittar på strategin ska vi titta på komponenterna, vi kommer använda oss av Relative Strength Index och divergenser. Dessa två komponenter förklaras mer ingående här nedanför, men om du har full koll på dessa ämnen går det bra att hoppa över dessa delar.

Om du enkelt vill screena fram de aktier som har gjort en negativ divergens kan jag rekommendera dig att titta på mitt indikatorpaket för negativa divergenser, paketet finns inom kort i webbutiken.

Kort om RSI

RSI är en momentum oscillator som rör sig mellan 0 och 100. Indikatorn kan användas för att peka ut potentiella trendvändningar men även som en indikator för att visa överköpta/översålda lägen vid jämviktspendling.

RSI indikatorn är en väldigt intressant indikator då den kan användas för att fånga olika beteende på aktiemarknaden. Beroende på vilket periodvärde man väljer för indikatorn kan indikatorn fånga jämviktspendling såväl som momentum.

Relative Strength Index är ett något missvisande namn då det kan få en att tro att indikatorn jämför värdet på den aktuella aktien jämfört med en annan aktie. Så är inte fallet utan indikatorn jämför istället aktiens egna kursökningar jämfört med deras kursminskningar.

RSI visar alltså hur kraftigt eller med vilken hastighet som en aktie har stigit jämfört med hur den har sjunkit. En aktie kan alltså fortsätta stiga i värde men inte med samma kraft som innan, då kommer RSI indikatorn att visa det med ett lägre värde på RSI än tidigare. Detta kan då vara en indikation på att aktien är på väg att göra en trendvändning.

Vill du se hur RSI beräknas kan du kolla in min lite längre artikel om RSI – en inblick i indikatorn och dess användningsområden.

RSI14 Indikator

Divergenser

En divergens inom Teknisk analys innebär att en aktie gör en rörelse som inte bekräftas med en momentum indikator. 

Tänk dig att en aktie har gjort en ny högsta notering men RSI visar inte en ny högsta notering. Detta är då en bearish divergens. Skulle motsatsen hända, alltså att en aktie gör en ny lägsta notering men RSI gör ingen ny lägsta notering är detta en bullish divergens.

Vad säger då en divergens oss?

Om en aktie stiger i pris men RSI inte bekräftar detta med en ny högsta notering betyder det att momentumet i den senaste rörelsen uppåt inte har varit lika kraftig som den senaste rörelsen uppåt. 

Detta kan då vara en indikation på att tjurarna/köparna börjar tappa kraft och att en vändningen är på gång.

Detsamma gäller i det motsatta fallet, att om aktien gör lägre notering med att det inte bekräftas i RSI kan detta betyda att björnarna/säljarna håller på att tappa kraft och att en vändning är på gång.

Strategin

Vi ska alltså titta på en strategi som utnyttjar divergenser mellan priset och Relative Strength Index. Jag kommer att använda standardinställningen på RSI, det vill säga ett 14 perioders RSI.

Vi kommer att leta efter tillfällen då aktien gör en ny högsta nivå och RSI står lägre än vid tidigare högsta nivå som penetreras. Jag kommer även att kräva att RSI vid tidigare lägsta nivå var över 70.

Det blir enklare att förstå genom att studera bilden nedan.

Här har vi en utstickande topp till vänster och RSI ligger över 70, ungefär i mitten på bilden bryter aktien denna lägsta nivå och gör en ny högsta nivå. Vi kan se att RSI är betydligt lägre vid den nya toppen än vid den gamla, alltså har vi en divergens. Det är precis dessa lägen vi vill åt i vår strategi.

Som jag nämnde tidigare finns det några parametrar vi måste ta hänsyn till. En parameter är föregående topp, hur många dagars högsta nivå måste det vara?

Jag tycker att den föregående högsta nivån måste vara signifikant, alltså utstickande. Jag har valt att sätta ett gränsvärde på att föregående lägsta nivå måste vara minst en åttio dagars högsta nivå. Om du har läst mina version av strategin för att gå lång kräver jag betydligt mindre. Att jag har högre krav för att gå kort är just för att det är svårare, det kräver mer unika situationer och jag anser då att en femtio dagars högsta inte är tillräckligt.

Nästa parameter vi måste ta hänsyn till är hur länge måste de ha gått innan vi får en ny högsta nivå. Räcker det att det har gått en dag? 

Nej, jag tycker att det måste ha gått lite tid innan vi får en ny högsta nivå. Jag har därför valt att det måste gått minst tio dagar innan vi får en ny högsta nivå.

I den andra änden av spektrumet finner vi då frågan, kan det ha gått hur lång tid som helst från senaste toppen?

Nej, det tycker jag inte heller, om vi måste leta flera hundra dagar tillbaka för att hitta en topp som vi penetrerar tycker jag inte vi kan använda oss av divergenser för att hitta köplägen.

Därför kommer jag att begränsa indikatorn att titta max 100 perioder bak för att hitta en topp.

Vi har nu våra kriterium för att gå kort, men frågan är, när köper vi tillbaka? Ofta tror jag att det är en god idé att köpa tillbaka relativt fort och vi kommer därför att köpa tillbaka när vi gjort en stängning under fem dagars glidande medelvärde (MA5) eller att det gått fem dagar sedan vi ”sålde”.

Detta leder till att strategin ser ut på följande vid:
Entry:
Kursen idag är högre än senaste 80 dagars högsta.
RSI vid föregående topp var över 70.
Den senaste högsta nivån måste vara i spannet 10-100 dagar sedan
RSI är lägre idag än vid föregående botten

Exit:
Stängning under MA5
eller att det gått fem dagars sedan vi gick kort

Studien

Data

Studien sträcker sig från år 2010-01-01 till 2020-06-19 för aktierna i studien. De aktier som jag har valt att titta på är:

ABB Ltd
Alfa Laval
Autoliv
Assa Abloy B
Atlas Copco A
AstraZeneca
Boliden
Electrolux B
Ericsson B
Getinge B
Hexagon B
Hennes & Mauritz B
Investor B
Kinnevik B
Nordea Bank
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Sv. Handelsbanken A
Skanska B
SKF B
SSAB A
Swedbank A
Swedish Match
Tele2 B
Telia Company
Volvo B

Resultat

 MA5 + 5D
Snittavkastning0.10%
Hitratio62.60%
AvgProf./bar0.03%
Antal affärer639

Sammanfattning

Som vi kan se är snittavkastningen låga 0.1% och sannolikheten för en vinstaffär ligger på 62.6%. Resultatet är alltså mindre bra och verkligen ingen strategi som jag själv hade valt att köra. 

Men varför presenterar du då denna strategi?

Jo, för att dessa lägen kan vara intressanta. Först och främst kan detta vara bra lägen att gå kort om vi t.ex. adderar andra edgar till dessa lägen. Detta kan vara säsongsmönster eller viktiga motståndsområden. Genom att ha flera edgar med oss kan vi få bra affärer när vi går kort.

För det andra säger dessa lägen oss att edgen på kort sikt nu är negativ, så om vi redan äger aktien kan det vara ett bra läge att sälja. 

Om vi tar bort kriteriet att vi köper tillbaka när aktien har sjunkit under MA5 får vi följande statistik:

 5D
Snittavkastning0.03%
Hitratio49.20%
AvgProf./bar0.01%
Antal affärer618

Det vill säga att edgen på fem dagars sikt är negativ, eftersom att jag gått kort i strategin, och sannolikheten att aktien står högre är endast 51%.

Det kan därför vara en god idé att fundera på att gå ur en aktie när vi får en negativ divergens mellan RSI(14) och pris om vi har tagit en kortsiktig affär.

Jag hoppas strategin har fungerat som inspiration för dig och har du några frågor eller funderingar kan du alltid höra av dig till mig. Kom ihåg att strategin är utförd på historisk data och det finns inga garantier på att strategin kommer att fortsätta prestera på ett likartat sätt.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar