Du visar för närvarande Sälja aktier vid stängning eller vänta tills morgonen efter

Sälja aktier vid stängning eller vänta tills morgonen efter

– Inlägget är skapat i samarbete med Autostock

Att köpa och sälja aktier kan vara mentalt påfrestande, det är enkelt att man börjar ifrågasätta sig själv och sin strategi. Jag har ofta upplevt att det är enklare att köpa än att sälja. När jag är köpare har jag all makt, jag kan bestämma om jag tycker det är rätt läge och aktien uppvisar det jag letar efter, men när jag är säljare är jag fångad i aktien och det enda som kan fria mig att stänga min position.

Sälj delen i strategier är något många fokuserar alldeles för lite på, jag anser själv att detta är något jag måste bli bättre på. Om du lite snabbt skummat igenom vilka trading och strategi böcker som finns tillgängliga hos t.ex. Bokus kommer du snabbt märka att få av dem fokuserar på säljstrategier. Detta trots att det är en så viktig del av våra strategier.

När jag kör jämviktspendlande strategier använder jag mig ofta av en säljstrategi där jag säljer aktien vid stängning om det ser ut att den kommer att stänga över sitt fem dagars glidande medelvärde. Jag brukar varken variera mig eller utforska potentialen av en ännu bättre säljstrategi.

I förra veckan gjorde jag en studie där jag tittade på hur fördelningen av avkastningen för OMXS30 har sett ut beroende på om du varit investerad endast under dagen kontra endast under natten.

Alltså om du köpt vid öppning och sålt vid stängning kontra köpt vid stängning och sålt morgonen efter. 

Det visade sig att all avkastning på OMXS30 har skett under natten och i snitt avkastade natten 0.038% och dagen -0.017%. Som störst var skillnaden i en negativ marknadsfas. Vill du läsa mer om dessa resultat kan du göra det här.

Att natten i snitt för med sig en relativt bra snittavkastning till priset av en låg standardavvikelse är kanske något vi kan utnyttja i vår säljstrategi. 

Jag tänkte därför att vi skulle göra ett test på två jämviktspendlande strategier och se om strategierna blir bättre om vi väntar med att sälja till morgonen efter. 

Jag tänkte att jag ska använda mig av två olika strategier med två säljstrategier och testa hur det ser ut sedan 2010 respektive 2015.

Strategierna

För att testa vår exit blir bättre genom att sälja morgonen efter istället för vid stängning kommer vi att använda två olika strategier. Detta för att se om vi får samma effekt på båda strategierna. Får vi samma effekt är det troligare att vi även kan applicera denna teknik på andra strategier.

Vi kommer att titta på två jämviktspendlande strategier. Den första vi ska använda oss av är en Relative Strength Index strategi där vi köper när RSI(2) har fallit under 3. Vill du lära dig mer om RSI(2) kan du läsa mitt inlägg om ämnet här.

Vi kommer även att kräva att det har varit en viss volatilitet i aktien innan vi köper och det försäkrar vi oss genom att sätta ett kriterium på att BBW ska ligga över 10. BBW är en indikator som härstammar från Bollinger Bands och du kan lära dig mer om BBW och Bollinger Bands i mitt inlägg här.

Den exit vi kommer att använda för denna strategi är den jag brukar använda mig av, alltså att aktien ska ha stängt över sitt fem dagars glidande medelvärde.

Strategin kommer alltså se ut på följande vis:
Entry:
RSI(2) under 3
BBW över 10

Exit:
Stängning över sitt fem dagars glidande medelvärde

Den andra strategin vi ska använda oss av är en klassisk jämviktspendlande strategi. Vi ska titta på Double 7, vi kommer dock att modifiera den lite för att göra den lite vassare. Jag har i ett tidigare inlägg tittat på Double 7 strategin och du finner inlägget här.

Double 7 är en strategi där vi köper på en sju dagars lägsta stängning och säljer på en sju dagars högsta. Vi kommer endast att använda oss av entry kriteriet av Double 7 strategin. Vi kommer också att lägga till ett volatilitets kriterie, samma kriterie som i tidigare strategi, alltså att BBW måste ligga över 10.

Strategin kommer se ut på följande sätt:
Entry:
Sju dagars lägsta stängning
Stängningskursen ligger över MA200
BBW över 10

Exit:
Sju dagars högsta stängning

Affär i Alva Laval i RSI(2) strategin

Studien

Jag valt att studera ett antal aktier från Large Cap, de aktier jag har valt ut anser jag ha tillräckligt stor volym för att vi enkelt ska kunna handla med dem.

Denna studie är gjord med Autotrader från Autostock. Anledningen till detta är att Autotrader har bra intradag data så jag enkelt och tillförlitligt kan bestämma när under dagen jag vill sälja eller köpa. Det finns få program med data i tickupplösning och Autotrader är ett av dessa program.

Autotrader är det program jag använder mig av när jag behöver göra studier på intradag data och utöver det tillåter scriptspråket mig att göra i princip vad jag vill.

Om du vill titta mer på Autotrader kan du göra det här.

Data

Studien sträcker sig från år 2010-01-01 till 2019-10-20 och de aktier som jag har valt att titta på är:

ABB Ltd
Alfa Laval
Autoliv SDB
Assa Abloy B
Atlas Copco A
Billerudkorsnäs
Boliden
Castellum
Elekta B
Electrolux B
Ericsson B
Getinge B
Hexagon B
Hennes & Mauritz B
Holmen B
Hexpol B
Hufvudstaden A
Husqvarna B
Industrivärden C
Investor B
Kinnevik B
Kungsleden
Lundin Mining
Lundin Petroleum
MTG B
NCC B
Nordea Bank Abp
NetEnt B
Nibe B
Peab B
Ratos B
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Sv. Handelsbanken A
Skanska B
SKF B
SSAB A
Stora Enso R
Swedbank A
Swedish Match
Tele2 B
Telia Company
Trelleborg
Volvo B

Bild från Analysbänken i Autotrader
Bild på resultat av studien i Autotrader

Resultat

RSI(2) sedan 2010

NameSellClose / SellDayAfterSellClose / SellDayAfter
Entry signalRSI(2) < 3 & BBW > 10RSI(2) < 3 & BBW > 10
Exit signalMA5MA5 DA
StocksX18X18
Market conditions
Edge (%)0,730,96
Stdev4,054,03
Hitratio70,0%70,8%
Avg win (%)2,572,76
Avg loss (%)-3,62-3,47
Max win (%)13,8516,24
Max loss (%)-50,26-50,10
Edge/Stdev0,180,24
Trades14271431
ProfitFactor1,691,97
TiM3,933,91
Edge/Day (%)0,190,25
Start date2010-01-142010-01-15
End date2019-10-172019-10-18

RSI(2) sedan 2015

Name SellClose / SellDayAfter SellClose / SellDayAfter
Entry signal RSI(2) < 3 & BBW > 10 RSI(2) < 3 & BBW > 10
Exit signal MA5 MA5 DA
Stocks X18 X18
Market conditions
Edge (%) 0,63 0,85
Stdev 3,76 3,88
Hitratio 67,5% 69,1%
Avg win (%) 2,37 2,61
Avg loss (%) -3,04 -3,11
Max win (%) 12,82 14,66
Max loss (%) -50,26 -50,10
Edge/Stdev 0,17 0,22
Trades 721 721
ProfitFactor 1,64 1,90
TiM 4,06 4,06
Edge/Day (%) 0,15 0,21
Start date 2015-01-01 2015-01-01
End date 2019-10-17 2019-10-18

Double 7 sedan 2010

NameSellClose / SellDayAfterSellClose / SellDayAfter
Entry signalDouble 7 & BBW > 10Double 7 & BBW > 10
Exit signalDouble 7Double 7 DA
StocksX18X18
Market conditions
Edge (%)0,270,44
Stdev3,153,23
Hitratio65,1%65,8%
Avg win (%)1,882,10
Avg loss (%)-2,84-2,81
Max win (%)14,7011,17
Max loss (%)-22,66-22,32
Edge/Stdev0,080,14
Trades23212317
ProfitFactor1,281,47
TiM3,863,89
Edge/Day (%)0,070,11
Start date2010-01-042010-01-05
End date2019-10-172019-10-18

Double 7 sedan 2015

Name SellClose / SellDayAfter SellClose / SellDayAfter
Entry signal Double 7 & BBW > 10 Double 7 & BBW > 10
Exit signal Double 7 Double 7 DA
Stocks X18 X18
Market conditions
Edge (%) 0,07 0,23
Stdev 3,15 3,25
Hitratio 62,8% 64,0%
Avg win (%) 1,75 1,96
Avg loss (%) -2,82 -2,88
Max win (%) 8,76 9,40
Max loss (%) -22,66 -22,32
Edge/Stdev 0,02 0,07
Trades 949 942
ProfitFactor 1,07 1,23
TiM 4,01 4,11
Edge/Day (%) 0,02 0,06
Start date 2015-01-01 2015-01-01
End date 2019-10-17 2019-10-18

Slutsats

Som vi kan se av resultatet ser det ut som att det är en fördel att vänta med att sälja till morgonen efter. Våra föraningar blev bekräftade om att det faktiskt är en fördel att vara investerad under en natt extra, detta då natten ofta för mig sen en positiv avkastning.

Tittar vi på vår första strategi med RSI(2) kan vi se att snittavkastningen för strategin ökar från 0.73% till 0.96%. Detta är en bra ökning eftersom det enda vi har ändrat är att vänta med att sälja till morgonen efter. 

Sannolikheten för en vinstaffär ökar den också, inte alls lika mycket men ändå, den går från 70% till 70,8%.

Om vi tittar på hur det har sett ut sedan 2015 får vi liknande resultat, alltså att snittavkastningen ökar och sannolikheten för en vinstaffär ökar.

Tittar vi på vår andra strategi med Double 7 ser vi här ett liknande resultat. Snittavkastningen ökar från 0.27% till 0.44% och sannolikheten för en vinstaffär ökar även här. 

Detsamma gäller för om vi studerar Double 7 strategin sedan 2015. Snittavkastningen ökar om vi väljer att sälja på morgonen dagen efter och även sannolikheten för en vinstaffär ökar.

Att vänta med att sälja till morgonen efter har alltså haft en positiv inverkan på våra strategier, ökningen av edgen och hitration sedan 2010 ser ut på följande sätt:

Ökning i % RSI(2) Double 7
Edge 31.51% 62.96%
Hitratio 1.14% 1.08%

Att vänta med att sälja på morgonen efter verkar alltså vara ett bra sätt att göra din exitstrategi lite bättre. Trots att vi har testat två olika strategier med olika exitstrategier betyder det inte att det kommer att fungera på alla strategier. Jag rekommenderar dig därför att själv testa innan du börjar applicera det.

Ett problem med detta sätt att stänga dina positioner på kan vara att du har ett heltidsjobb och har kanske lite ont om tid att sälja din position strax efter 9:00. En lösning på detta problem kan vara att utnyttja Autotrader. 

Genom att använda Autotrader kan du bygga script som går in och stänger din position när ett antal kriterier är uppfyllda. Du kommer fortfarande ha full kontroll på när du vill köpa men du har en “Börsrobot” som går in och stänger din position på morgonen när du själv inte har tid att göra det. Om detta låter intressant kan du titta vidare på Autotrader här.

Jag hoppas att detta har fungerat som lite inspiration till dig om hur du kan förbättra dina exitstrategier. Har du några frågor eller funderingar kan du alltid kontakta mig med mejl eller genom vår chat.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har en kommentar

Lämna ett svar