Du visar för närvarande Sell in May and go away – Stockholmsbörsen

Sell in May and go away – Stockholmsbörsen

Det är inte bara söndag idag utan det är den första söndagen i maj. Detta leder mig in på dagens ämne. Vi ska titta på det “gamla” ordspråket “sell in May and go away”.

Detta ordspråk har varit känt för mig länge och innebär att det finns en fördel att inte vara investerad på börsen efter maj månad. Det finns nämligen ett bättre och ett sämre halvår. Det bättre halvåret är från november till april månad och det sämre halvåret är maj till oktober.

Jag har dock lärt mig i min relativt korta trading karriär att aldrig ta något för givet utan att först testa det. Det finns många ordspråk och ”experter” som uttalar som om det ena och det andra. Jag litar inte på något om jag inte själv har fått läsa en utförlig studie eller själv har gjort några tester.

Jag tänkte därför att vi skulle ta oss en titta på detta fenomen och reda ut om det är så att vi ska sälja i maj och om det finns ett bättre och ett sämre halvår.

Vi ska börja med att titta på lite statistik för denna anomali, vi ska därefter testa en strategi på OMXS30 där vi först köper i november och säljer i april och därefter en strategi där vi köper i maj och säljer i oktober.

Sell in May and go away

Finns det någon grund i detta ordspråk om att det är en fördel att endast vara investerad från november till april. Vi ska titta på vad statistiken säger oss.

Vi kan börja med att titta på hur utvecklingen ser ut för varje månad. Om vi sedan 2000 har köpt vid stängning på sista dagen i föregående månad och säljer den sista dagen i den aktuella månaden får vi följande resultat.

 Snittutveckling
Januari0.21%
Februari2.16%
Mars-0.36%
April2.65%
Maj-1.32%
Juni-1.80%
Juli1.60%
Augusti-1.19%
September-1.34%
Oktober1.28%
November1.40%
December-0.06%

Som du kan se är det faktiskt så att månaderna från November till April har presterat bättre än resterande månader. Det finns såklart månader under det så kallade bättre halvåret som har presterat dåligt och månader under det bättre halvåret som presterat bra men det finns helt klart ett mönster.

Jag publicerar statistik varje månad på hur utsikterna ser ut för nästkommande månad. Du kan se statistiken här. I denna statistik tar jag med just detta, att det finns ett bättre och ett sämre halvår.

Med tanke på denna statistik finns det kanske en grund till uttalandet “sell in May and go away”. Jag tänkte att vi härnäst just ska testa detta. Vi ska göra tester på två olika strategier. En strategi där vi köper i maj och säljer i slutet på oktober och en strategi där vi köper i november och säljer i slutet på april.

Strategin

Jag har redan gått igenom den strategi vi ska använda oss utav och som du vet är den ganska okomplicerad denna gång.

Strategi “Maj-Okt” kommer se ut på följande vis:

Entry:
Stängning sista datum i april

Exit:
Stängning sista datum i oktober

Strategi “Nov-Apr” ser ut på följande sätt:

Entry:
Stängning sista datum i april

Exit:
Stängning sista datum i oktober

Studien

Studien är gjord på OMXS30 och studien sträcker sig från 1986 till 2018.

Programmet som jag har använt mig av för att göra studien är Hitta Kursvinnare. Detta är enkelt att göra i Hitta Kursvinnare och det enda som krävs är att göra en signal för strategin och därefter utföra ett backtest/vinst.

Om du själv vill testa denna anomali har jag gjort en guide för hur du gör egna signaler och hur du kan göra backtest/vinsttest i Hitta Kursvinnare, du finner de båda guiderna här. Vill du veta exakt hur jag har skapat min strategi lämna en kommentar, mejl eller starta en chat med mig så kommer jag att skicka mer information till dig.

Resultat

Nov-Apr sedan 1986

Snittavkastning9.42%
Hitratio78.80%
Antal affärer20
Nov-Apr sedan 1986

Nov-Apr sedan 2000

Snittavkastning6.69%
Hitratio75.00%
Antal affärer20
Nov-Apr sedan 2000

Maj-Okt sedan 1986

Snittavkastning-1.40%
Hitratio59.40%
Antal affärer20
Maj-Okt sedan 1986

Maj-Okt sedan 2000

Snittavkastning-3.60%
Hitratio52.60%
Antal affärer20
Maj-Okt sedan 2000

Sammanfattning

Som vi kan se är det en stor skillnad mellan de två halvåren. Att köpa vid de bättre halvåret har givit en väldigt bra snittavkastning sedan 1986, hela 9.42%. Det är även så att sannolikheten för en vinstaffär ligger på 78.8%.

Jämför detta med att köpa på den sämre halvan av året där snittavkastningen har varit -1.4% och sannolikheten för en vinstaffär är 59.4%. Det är mer än hälften av affärerna som slutar med vinst men de som slutar med förlust är så pass stora att de drar ner snittavkastningen.

Tittar vi även sedan 2000 kan vi se samma mönster. Att köpa till det bättre halvåret har givit en snittavkastning på 6.69% medans att köpa till det sämre halvåret har gett en snittavkastning på – 3.6%.

Vi kan även se samma mönster när det kommer till sannolikheten för en vinstaffär, sannolikheten är större för det bättre halvåret än för det sämre.

Om vi tittar på statistiken anser jag att resultatet är ganska självklart, det finns ett bättre och ett sämre halvår.

[bctt tweet="Om vi tittar på statistiken anser jag att resultatet är ganska självklart, det finns ett bättre och ett sämre halvår."]

Det som skulle gå att diskutera är om vi har tillräckligt många affärer för att detta inte ska vara slumpen. Vi har dock ett 30-tal affärer och jag anser att detta är tillräckligt många affärer för att detta inte ska ses som slumpen.

Det finns alltså en fördel att inte vara investerad på börsen från maj till slutet på oktober. Sedan 2000 har de affärer då vi köpt i början på maj och sålt i slutet på oktober slutat på följande sätt:

Snittutveckling köp i början på maj och sälja i slutet på oktober

Som du kan se slutar en stor del av affärerna med förlust och förlusterna är stora.

Betyder då detta att du ska sälja allt ditt innehav nu och vänta med att köpa tillbaka det i november?

Nä, jag tycker inte vi behöver gå så långt men det är helt klart värt att ha i åtanke. Det är kanske en god idé att inte ta lika mycket risk månaderna maj till november. Du kan välja att inte satsa lika mycket vid varje affär som om det vore november till april.

Det är i alla fall på detta vis jag använder denna anomali. Jag tar större risk från november till maj jämfört med månaderna maj till november. Hur du väljer att använda denna anomali är helt upp till dig.

Men kom ihåg, hade du endast varit investerad från november till maj från 1986 hade din portfölj haft en utveckling på 1853% jämfört med -36,4% om du hade gjort det motsatta.

[bctt tweet="Hade du endast varit investerad från november till maj från 1986 hade din portfölj haft en utveckling på 1853% jämfört med -36,4% om du hade gjort det motsatta."]

Studien är gjord på historisk data och strategin behöver inte fortsätta prestera på liknande sätt. Jag hoppas denna lilla studie har givit dig något och har du några frågor eller fundering lämna en kommentar, skicka ett mejl eller starta en chat med mig.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har 6 kommentarer

Lämna ett svar