Du visar för närvarande StochBBW – en version av BBW – Strategi

StochBBW – en version av BBW – Strategi

Denna gång i Söndagsstrategin ska vi titta på en strategi som utnyttjar en version av Bollinger Band Width. Jag har själv kodat upp denna version av indikatorn och jag har hämtat inspiration från StochRSI.

Vi har de senaste veckorna tittat på en strategi som utnyttjar StochRSI. Vi kom fram till att denna indikator tittar på RSIs historiska utveckling och jämför den aktuella noteringen med detta. Jag tänkte att detta skulle vara en bra idé för BBW.

Ofta anses värden på över 10 som hög volatilitet i aktier, problemet är att detta endast stämmet för vissa aktier, inte för alla. Jämfört vi t.ex. Lundin Mining och Swedish Match kommer vi se att Lunding Mining betydligt oftare antar värden på över 10.

Genom att sätta kriteriet till över 10 tar vi alltså fler affärer i vissa aktier än i andra. Frågan är då om detta är det bästa sättet att angripa det på. Jag har tidigare försökt lösa problemet genom att titta på medelvärden på BBW och så vidare.

Jag tror mig dock ha hittat lösningen genom skapandet av StochBBW.

Innan vi fortsätter in på strategin så ska vi gå igenom beståndsdelarna av strategin. Vi kommer att titta på en jämviktspendlande strategi med hjälp av RSI. Därefter kommer vi säkerställa att vi har en viss volatilitet i aktien vilket vi kommer göra med hjälp av StochBBW. Därför går vi igenom hur jag byggt denna indikator men även hur beståndsdelen BBW är uppbyggd.

Om du redan har koll på dessa delar kan du med gott samvete hoppa över dessa delar.

Kort om RSI

RSI är en momentum oscillator som rör sig mellan 0 och 100. Indikatorn kan användas för att peka ut potentiella trendvändningar men även som en indikator för att visa överköpta/översålda lägen vid jämviktspendling.

RSI indikatorn är en väldigt intressant indikator då den kan användas för att fånga olika beteende på aktiemarknaden. Beroende på vilket periodvärde man väljer för indikatorn kan indikatorn fånga jämviktspendling såväl som momentum.

Relative Strength Index är ett något missvisande namn då det kan få en att tro att indikatorn jämför värdet på den aktuella aktien jämfört med en annan aktie. Så är inte fallet utan indikatorn jämför istället aktiens egna kursökningar jämfört med deras kursminskningar.

RSI visar alltså hur kraftigt eller med vilken hastighet som en aktie har stigit jämfört med hur den har sjunkit. En aktie kan alltså fortsätta stiga i värde men inte med samma kraft som innan, då kommer RSI indikatorn att visa det med ett lägre värde på RSI än tidigare. Detta kan då vara en indikation på att aktien är på väg att göra en trendvändning.

Vill du se hur RSI beräknas kan du kolla in min lite längre artikel om RSI – en inblick i indikatorn och dess användningsområden.

RSI14 Indikator

BBW

BBW som står för Bollinger Band Width, Bollinger Bandbredd på svenska, mäter avståndet mellan de två Bollinger banden. Detta i sin tur talar om för oss hur kursvolatiliteten i aktien har varit. Under perioder med hög volatilitet kommer avstånden mellan banden att öka och det motsatta gäller i perioder med låga volatilitet.

Vill du lära dig mer om Bollinger Bands kan du läsa mitt intressanta inlägg om ämnet här.

När bredden mellan banden ökar kraftigt är det inte sällan så att en trendvändning är på gång. Som vi redan har gått igenom är det även väldigt intressant när avstånden mellan banden är väldigt liten. BBW gör det enklare att se detta avstånd men möjliggör även att det går att programmera strategier med tanke på bredden mellan banden.

Det är även viktigt att tänka på att bredden mellan banden skall jämföras med aktiens grundvolatilitet. Alltså du ska jämföra volatiliteten med aktiens normala volatilitet och inte med andra aktiers volatilitet.

Ett BBW på 10 kan representera en väldigt volatil period i en aktie jämfört med i andra aktier där det nästan kan anses som låg volatilitet.

För att beräkna BBW gör man följande beräkning:

((Övre bandet– Undre bandet) / Mittersta bandet) * 100

StochBBW

BBW tittar alltså på hur volatiliteten i en aktie ser ut. Problemet, som jag nämnt, är att vi måste sätta ett absolut värde på indikatorn, t.ex. att BBW måste ligga över 10 för att vi ska räkna det som hög volatilitet. 

StochRSI är en indikator som tittar på RSIs historiska utveckling och sätter dagens värde på RSI i relation till detta. Detta gör att vi inte behöver sätta några absoluta värden utan StochRSI kommer att visa när RSI antar höga eller låga värden jämfört med tidigare värden.

Vi kan applicera detta angreppssätt även på BBW, alltså genom att applicera ett Fast Stochastic på BBW värdet. Uträkningen för StochBBW ser då ut på följande sätt:

StochBBW = (BBW – Lägsta värdet för BBW) / (Högsta värdet för BBW – Lägsta värdet för BBW)

BBW = Det aktuella värdet för BBW
Lägsta värdet för BBW – Det lägsta värdet för BBW de senaste X perioderna
Högsta värdet för BBW – Det högsta värdet för BBW de senaste X perioderna.

Detta gör att vi nu inte behöver sätta ett specifikt värde på BBW utan vi kan anse volatiliteten som hög när StochBBW är över 0.8 och låg när den är under 0.2.

Som du kan se i bilden nedan visar StochBBW att volatiliteten är hög i Swedish Match medans BBW har en notering på under 10.

Jämförelse mellan BBW och StochBBW

Strategin

Vi ska nu titta på en strategi som ska utnyttja vår StochBBW indikator och se om det blir någon skillnad jämfört med om vi hade använt BBW istället. 

Vi börjar med att använda RSI(2) för att se till att vi har en jämviktspendling i aktien. Vi kommer att kräva att indikatorn ligger under 5.

Därefter kommer vi kräva att StochBBW ligger över 0.8. I StochBBW måste vi välja en ”lookback” period, alltså på hur många dagar ska vårt Fast Stochastic vara. Vi kommer att välja 66 dagar, ungefär tre månader.

När det kommer till exit kommer vi att använda oss av en vanlig exit för jämviktspendling nämligen att vi säljer när aktien åter stänger över sitt fem dagars glidande medelvärde (MA5)

Detta gör att strategin ser ut på följande vis:

Entry:
RSI(2) under 5
StochBBW över 0.8

Exit:
Stängning över MA5

Signal i vår strategi StochBBW

Studien

Data

Studien sträcker sig från år 2009-11-06 till 2019-11-06 för aktierna i studien. De aktier som jag har valt att titta på är:

ABB Ltd
Alfa Laval
Autoliv
Assa Abloy B
Atlas Copco A
AstraZeneca
Boliden
Electrolux B
Ericsson B
Getinge B
Hexagon B
Hennes & Mauritz B
Investor B
Kinnevik B
Nordea Bank
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Sv. Handelsbanken A
Skanska B
SKF B
SSAB A
Swedbank A
Swedish Match
Tele2 B
Telia Company
Volvo B

Resultat 

 MA5
Snittavkastning1.04%
Hitratio73.90%
AvgProf./bar0.27%
Antal affärer433
Tre affärer vi i Boliden med vår strategi StochBBW

Sammanfattning

Vi kan se att vi får en strategi som avkastar ungefär 1% per affär med en sannolikhet för en vinstaffär på 74%. Snittavkastningen per dag är inte jättehög och ligger på 0.27%.  Vi har de senaste tio åren fått 433 affärer.

Hur ser då detta ut om vi istället hade använt BBW istället för StochBBW. För att ungefär få lika många affärer kommer vi titta på hur det ser ut om vi sätter kriteriet att BBW måste vara över 15. Då får vi följande resultat:

 BBW 15
Snittavkastning1.01%
Hitratio73.30%
AvgProf./bar0.26%
Antal affärer345

Som vi kan se får vi då 345 affärer, alltså lite mindre än vår tidigare strategi. Utöver detta är alla nyckeltal nästan identiska. Det vill säga att med StochBBW har vi fått lite bättre resultat och lite fler affärer. Det är alltså en liten fördel att använda denna indikator på denna strategi, det behöver inte vara så i andra fall.

En annan intressant aspekt är fördelningen av affärer mellan aktier, vilket du kan se i bilderna nedan.

Som du kan se är fördelningen betydligt jämnare mellan aktierna när vi använder oss av StochBBW. Sen är frågan om detta är något positivt eller negativt.

Utöver dessa saker som vi redan nämnt kan även StochBBW hjälpa till med att bidra med ett jämnare fördelning mellan affärerna inom samma aktie. När vi sätter fast värden på BBW får vi de flesta affärer under samma perioder. 

När vi använder StochBBW kan vi få affärer med lite jämna mellanrum, även när volatiliteten i aktien inte är hög i absoluta värden men jämfört med den närmsta historiken.

Detta är alltså mindre bra strategi och ska kanske fungera lite mer som inspiration för dig för hur du kan använda StochBBW. Experimentera med indikatorn och se om du hittar någon strategi där den lämpar sig väldigt väl.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar