Du visar för närvarande Styrka på flera horisonter

Styrka på flera horisonter

– Inlägget är skapat i samarbete med Autostock

I dagens Söndagsstrategi ska vi titta på en momentumstrategi, detta kommer vara en strategi som tittar på en akties momentum på kvartal, halvår och ett års sikt. Det vill säga att vi kommer försöka utnyttja att en aktie är stark på lång, medel och “kort” sikt. 

Strategin bygger på att köpa de aktier som visar upp starkast relativt momentum, men kommer även kräva att det absoluta momentumet är positivt, men mer om strategin senare.

Först tänkte jag bara gå igenom vilken indikator jag kommer använda mig av, ofta när jag tittar på absolut och relativt momentum tycker jag om att använda Rate of Change (ROC). Detta är en extremt simpel indikator som mäter hur mycket en aktie har utvecklats under en viss period. Men bara för att något är simpelt betyder det inte att det inte är bra, jag skulle nästan påstå att det oftast är tvärtom. Ibland komplicerar vi det för mycket, då är det viktigt att komma ihåg K.I.S.S (Keep It Simple Stupid).

Så vi kommer använda oss av ROC för att mäta det relativa och absoluta momentumet. Varför det är intressant att titta på både relativt och absolut momentum är att det relativa momentumet missar en viktig sak. Det relativa momentumet tittar som du säkert känner till på hur stark en aktie är relativt andra aktier, detta säger dock inget om att aktien är stark relativt sig själv (absolut momentum).

Trots att en aktie är relativt starkast på börsen kan den ändå ha gått ner på sistone och ha ett negativt absolut momentum. Dessa situationer kan uppstå när börsen i stort faller kraftigt, och jag anser att det är bättre att stå utanför marknaden i dessa situationer. Om vi då kräver att en aktie även har ett positivt absolut momentum kommer vi inte att investera i dessa situationer utan endast vara åskådare.

Dessa tester kommer att göras i Autotrader, detta eftersom Autotrader är ett av de få program jag känner till som kan göra tester där man studerar ett stort antal aktier relativt varandra.

Den strategi vi testade fick en snittavkastning på 5.7% och en sannolikhet för en vinstaffär på 64%

Strategi – Styrka på flera horisonter

Strategin kommer alltså att titta på en akties styrka på olika tidshorisonter, det vill säga kvartal, halvår och år. För att mäta detta kommer jag att addera ROC för kvartal (66), halvår (132) och år (255). 

Detta blir inte helt med tanke på att utvecklingen för kvartal kommer att återfinnas i både halvår och år men för denna studie får detta duga.

Affären hålls i 66 dagar och därefter säljs den, det vill säga att trots att en aktie kvalar in på nästa kvartals lista kommer den först att säljas för att därefter köpas igen. Detta beror inte på att att jag tror detta är bättre utan endast på att jag vill vad för typ av affärer vi får varje kvartal.

Strategin kommer alltså se ut på följande sätt:
Entry:
De fem aktier med högst ROC255 + ROC132 + ROC66
ROC255 + ROC132 + ROC66 är större än 0

Exit:
Sälj efter 66 dagar

Studien

Data

Studien sträcker sig från år 2010-01-01 till 2020-12-01och de aktier som jag har valt att titta på är:

ABB Ltd
Alfa Laval
Autoliv SDB
Assa Abloy B
Atlas Copco A
Billerudkorsnäs
Boliden
Castellum
Elekta B
Electrolux B
Ericsson B
Getinge B
Hexagon B
Hennes & Mauritz B
Holmen B
Hexpol B
Hufvudstaden A
Husqvarna B
Industrivärden C
Investor B
Kinnevik B
Kungsleden
Lundin Mining
Lundin Petroleum
MTG B
NCC B
Nordea Bank Abp
NetEnt B
Nibe B
Peab B
Ratos B
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Sv. Handelsbanken A
Skanska B
SKF B
SSAB A
Stora Enso R
Swedbank A
Swedish Match
Tele2 B
Telia Company
Trelleborg
Volvo 

Resultat

Edge5.7%
Stdev16.03
Hitratio64%
Avg win14.13%
Avg loss-9.3%
Biggest win60.31%
Biggest loss-50.67%
Edge/stdev0.35
#Trades92

Sammanfattning

Vi kan se att vi har fått en strategi som avkastar 5.7% i snitt och 64% har slutar med vinst. Det vill säga relativt bra, standardavvikelsen är också låg relativt snittavkastningen och vi får ett tillfredsställande edge/stdev.

Snittvinsterna är större än snittförlusterna vilket är trevligt och vi kan se att vi fått 92 affärer. Det är viktigt att tänka på att detta är 5.7% i snitt per affär, men eftersom att vi kommer göra flera affärer på en och samma gång kan vi inte tänka att vårt kapital kommer att utvecklas på ett likartat sätt som kapitalet i dessa tester.

Testet är från 2010 till slutet på 2020 och under denna period har vi haft ungefär 43 kvartal, det är då mer rimligt att se det som vi haft ungefär 43 affärer, med risk för att några kvartal faller bort då vi inte fått någon affär med tanke på att det absoluta momentumet varit negativt för alla aktier.

Det är alltså en väldigt intressant strategi som påminner om “min” Dubbel momentumstrategi, du kan läsa om den här. Denna strategi har väldigt stor utvecklingspotential, vi kan förbättra entry kriterier, vår exit, men även vilka aktier jag testat strategin på.

Ofta trendar mindre aktier bättre än de stora aktierna, dessa tester är utförda på de 47 största Large Cap aktierna och därför finns det stor förbättringspotential om testerna gjorts på mindre aktier.

Hoppas denna Söndagsstrategi har gett dig lite inspiration, kom ihåg att testerna att utförda på historisk data och det finns inga garantier på att strategin kommer att agera på ett likartat sätt i framtiden.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar