Du visar för närvarande Swing trading strategi – MACD Divergens

Swing trading strategi – MACD Divergens

Efter ett uppehåll över jul och nyår är Söndagsstrategin tillbaka. Vi ska idag titta på en superintressant strategi som utnyttjar indikatorn MACD. Vi kommer att titta på divergenser mellan pris och momentumet i en aktie. Vi ska försöka hitta de tillfällen då aktien gör en ny lägre lägsta i priset men momentumet inte gör det. Detta ska förhoppningsvis leda till en vändning i aktien.

Jag har vid tidigare tillfällen tittat på divergenser men då mellan pris och RSI och pris och Stochastic. Du finner strategin divergenser och RSI här medans du finner strategin för divergenser och Stochastic här.

En divergens inom trading innebär att priset i en aktie rör sig på ett visst sätt som inte bekräftas med en momentum indikator.

Detta innebar t.ex. att en aktie stiger i pris och gör en ny högsta nivå men momentum indikatorn gör inte en ny högsta nivå.

Ett problem med divergenser är enligt mig att det finns många parametrar att ta hänsyn till. Några av dessa parametrar är:

Hur lång tid måste det gått sen senaste högsta/lägsta nivå?

Hur utstickande måste den föregående högsta/lägsta nivån vara?

Det finns alltså lite diskretionära inslag i den. Detta blir ett problem om vi ska försöka koda upp en indikator som signalerar när vi fått en divergens. Den indikator jag kommer att koda kommer därför inte vara perfekt, den kommer att missa några divergenser.

Jag har kodat upp en hel del indikatorer för Hitta Kursvinnare som har i avsikt att upptäcka divergenser mellan pris och diverse indikator. Jag har satt ihop dessa indikatorer i ett paket som du finner här.

Som jag nämnde tidigare kommer vi använda oss av momentum indikatorn MACD. Innan jag går in på strategin kommer jag först att gå igenom MACD och förklara lite mer om divergenser. Kan du redan allt du behöver veta om detta går det jättebra att hoppa över denna del.

Vad är MACD?

År 1979 skapade amerikanen Gerald Appel indikatorn MACD som skulle bli en av de mest omtyckta indikatorerna i världen. Detta eftersom dess enkelhet och att den är så flexibel. Den kan både användas som en momentumindikator men även som en trendindikator. 

MACD är uppbyggd av tre olika delar, MACD linjen, Signal linjen och Histogrammen. 

MACD Linjen

Detta är själva kärnan i indikatorn och är skillnaden mellan ett längre och ett kortare exponentiellt glidande medelvärde (EMA) av priset. Det längre medelvärdet är ett 26 perioders exponentiellt glidande medelvärde och det kortare är ett 12 perioders. Skillnaden mellan dessa två medelvärden bygger alltså upp MACD linjen. Signal linjen, som är nästa beståndsdel, byggs upp utefter detta värde.

Signal linjen

Nästa del i indikatorn är Signal linjen som byggs från MACD linjen. Signal linjen är nämligen ett 9 perioders exponentiellt glidande medelvärde av MACD linjen. Detta är alltså en utjämning av MACD linjen.

Histogrammen

En av de intressanta saker att hålla koll på i MACD indikatorn är skillnaden mellan MACD linjen och Signal linjen. När MACD linjen ligger ovanför Signal linjen och avståndet ökar betyder det att momentumet i aktien eller instrumentet ökar. När avståndet mellan de två linjerna minskar avtar momentumet. 

För att enklare kunna se detta avstånd har man valt att skapa histogram av detta avstånd.

Förutom dessa tre beståndsdelar finns det ytterligare en linje som har betydelse i MACD indikatorn och detta är Noll-linjen. Om MACD linjen befinner sig ovanför Noll-linjen betyder det att det kortare glidande medelvärdet ligger ovanför det längre och vice versa för det motsatta.

MACD indikatorn applicerad på Klövern B

Divergenser

En divergens inom Teknisk analys innebär att en aktie gör en rörelse som inte bekräftas med en momentum indikator. 

Tänk dig att en aktie har gjort en ny lägsta notering men MACD visar inte en ny lägsta notering. Detta är då en bullish divergens. Skulle motsatsen hända, alltså att en aktie gör en ny högsta notering men MACD gör ingen ny högsta notering är detta en bearish divergens.

Vad säger då en divergens oss?

Om en aktie sjunker i pris men MACD inte bekräftar detta med en ny lägsta notering betyder det att momentumet i den senaste rörelsen nedåt inte har varit lika kraftig som den senaste rörelsen nedåt. 

Detta kan då vara en indikation på att björnarna/säljarna börjar tappa kraft och att en vändningen är på gång.

Detsamma gäller i det motsatta fallet, att om aktien gör högre notering med att det inte bekräftas i MACD kan detta betyda att tjurarna/köparna håller på att tappa kraft och att en vändning är på gång.

Strategin

Vi ska alltså titta på en strategi som utnyttjar divergenser mellan priset och histogrammen i MACD. Detta kommer att visa att momentumet är svagare idag än vid tidigare botten. Jag kommer att använda standardinställningen på MACD, det vill säga 26-12-9.

Vi kommer att leta efter tillfällen då aktien gör en ny lägsta nivå och histogrammen står högre än vid tidigare lägsta nivå som penetreras. Jag kommer även att kräva att histogrammen i dagsläget ligger under 0.

Det blir enklare att förstå genom att studera bilden nedan.

Här har vi en utstickande botten till vänster och momentumet i aktien är svagt och ligger långt under 0, ungefär i mitten på bilden bryter aktien denna lägsta nivå och gör en ny lägre botten. Vid denna nya lägre lägsta är momentumet dock mindre negativt än vid tidigare botten och vi har en divergens. Det är precis dessa lägen vi till åt i vår strategi.

Som jag nämnde tidigare finns det några parametrar vi måste ta hänsyn till. En parameter är föregående botten, hur många dagars lägsta nivå måste det vara?

Jag tycker att den föregående lägsta nivån måste vara signifikant, alltså utstickande. Jag har valt att sätta ett gränsvärde på att föregående lägsta nivå måste vara minst en sjuttio dagars lägsta nivå.

Nästa parameter vi måste ta hänsyn till är hur länge måste de ha gått innan vi får en ny lägsta nivå. Räcker det att det har gått en dag? 

Nej, jag tycker att det måste ha gått lite tid innan vi får en ny lägsta nivå. Jag har därför valt att det måste gått minst tio dagar innan vi får en ny lägsta nivå.

I den andra änden av spektrumet finner vi då frågan, kan det ha gått hur lång tid som helst från senaste botten?

Nej, det tycker jag inte heller, om vi måste leta flera hundra dagar tillbaka för att hitta en botten vi penetrerar tycker jag inte vi kan använda oss av divergenser för att hitta köplägen.

Därför kommer jag att begränsa indikatorn att titta max 100 perioder bak för att hitta en botten.

Jag har valt två olika exit strategier till denna strategi, en kortare och en lite längre. Vi kommer att stänga vår position när aktien har stängt över sitt fem dagars glidande medelvärde (MA5) och i test två efter en stängning över sitt 20 dagars glidande medelvärde (MA20).

Detta leder till att strategin ser ut på följande vid:

Entry:
Kursen idag är lägre än senaste sjuttio dagars lägsta
Den senaste lägsta nivån måste vara i spannet 10-100 dagar sedan
Histogrammet är högre idag än vid föregående botten
Histogrammet ligger under 0

Exit:
Stängning över MA5 eller MA20

Affär i vår MACD Divergens strategi

Studien

Jag har valt att ha med 88 aktier från Large Cap och Mid Cap. De aktier jag har valt att ha med finner du i listan nedan. Studien är gjord i Hitta Kursvinnare.

Värt att nämna är att jag inte tagit hänsyn till Survivorship bias vilket gör att resultatet av studien möjligtvis är något överskattad.

Data

Studien sträcker sig från år 2010-01-01 till 2020-01-19 och de aktier som jag har valt att titta på är:

AAK
ABB Ltd
Ahlström-Munksjö
Alfa Laval
Autoliv SDB
Arjo
AstraZeneca
Assa Abloy B
Atlas Copco A
Atrium Ljungberg
Attendo
Avanza Bank-Holding
Axfood
Balder B
Betsson B
Billerudkorsnäs
Boliden
Bonava B
Bravida Holding
Castellum
Collector
Dometic Group
Elekta B
Electrolux B
Ericsson B
Essity B
Evolution Gaming Group
Fabege
Getinge B
Hexagon B
Hennes & Mauritz B
Hemfosa Fastigheter
Holmen B
Hexpol B
Hufvudstaden A
Husqvarna B
ICA Gruppen
Indutrade
Intrum
Investor B
JM
Kindred Group SDB
Kinnevik B
Klövern B
Kungsleden
Latour B
LeoVegas
Lifco B
Loomis B
Lundberg B
Lundin Mining
Lundin Petroleum
Millicom
MTG B
Munters Group AB
NCC B
Nordea Bank Abp
NetEnt B
Nibe B
Nobia
Pandox B
Peab B
Ratos B
Resurs Holding
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Sv. Handelsbanken A
Skanska B
SKF B
SSAB A
Stora Enso R
Swedbank A
Swedish Match
Sweco B
SOBI
Tele2 B
Telia Company
Thule Group
Tieto
Trelleborg B
Wallenstam B
Wihlborgs Fastigheter
Volvo B
ÅF Pöyry B

Resultat 

Divergens MA5 MA20
Snittavkastning 0.92% 2.19%
Hitratio 72.40% 77.60%
AvgProf./bar 0.24% 0.19%
Antal affärer 984 751

Sammanfattning

Som vi kan se har vi fått en strategi som avkastar relativt bra på kort tid, 0.92% på ungefär 4 dagar, och bra på lite längre sikt, 2.2% på 12 dagar.

Sannolikheten för en vinstaffär är hög och ligger på 72% på kort sikt och på längre sikt är den högre och ligger på 78%.

Vi får en hel del affärer, nästan 1000 stycken på kort sikt och 750 på lite längre sikt. Vi har alltså skapat oss en strategi som avkastar relativt bra och som ger oss många affärer. 

Om vi tycker att detta är för många affärer kan vi välja att applicera strategin på endast OMXS30 aktier istället, detta då de ofta är bättre på att jämviktspendla. Resultatet av att köra vår strategi på OMXS30 aktierna blir följande:

OMXS30 MA5 MA20
Snittavkastning 1.35% 2.45%
Hitratio 76.40% 78.90%
AvgProf./bar 0.38% 0.22%
Antal affärer 386 298

Alla våra parametrar blir bättre och strategin börjar se riktigt intressant ut. Den korta exiten har nu en hög snittavkastning på 1.35% och avkastar i snitt 0.38% per dag.

Du har nu alltså en valmöjlighet att välja att få lite fler affärer, lite sämre men med hjälp av diskretionära inslag kan du säkert få dessa affärer att till och med bli bättre, eller att få lite färre affärer men med högre kvalité.

Har du några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att ställa dem här, skicka ett mejl eller nå mig genom vår chat. Kom ihåg att dessa studier är gjorda på historisk data och det finns inga garantier att strategin kommer att fortsätta prestera på ett likartat sätt.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har 12 kommentarer

 1. Anders

  Hej, är det möjligt att sätta en datumtagg på dina (mycket läsvärda) inlägg så man ser när de skrevs?

  1. Tjena, ska se om jag kan fixa det, har lite med SEO att göra men ska se vad jag kan göra.

 2. Palle

  Tackar för denna intressanta artikel. Angående HK Pro Plus: Jag har tidigare använt HK för att skapa signaler (typ Rikoschett, BAYN, Interference m.fl.) och jag brukade sitta och testa strategier visuellt på grafen, men jag funderar på hur du gör för att testa en strategi/signal på många aktier och få ut en sammanfattning? Är den funktionen något som lagts till på senare år?

  1. Det gjorde en uppdatering till 4.0, i den versionen finns det ett strategitest där du kan testa på flera aktier samtidigt. Du kan välja fritt vilka aktier eller listor du vill applicera din strategi på och du får ut samma statistik som när du testar i grafen. En riktigt bra uppdatering enligt min mening.

 3. Micke

  Mkt bra inlägg om just MacD vilket är en indikator jag börjat titta närmare på – så perfekt tajming =)

  1. Trevligt! Säg bara till om du vill lära dig mer om någon annan indikator så kan jag fixa ett inlägg om det.

   1. Micke

    Mkt bra jobbat med sidan – otroligt proffsig & bra texter! Använder mig mest av RSI & MA sedan tidigare men börjat komplettera med MACD nu också. Har du möjlighet får du gärna titta närmare på MA (20,50,200) =).
    Sköt om dig!

    1. Hej, vad är det du vill att jag ska titta närmare på så löser vi det. Alltså något specifikt när det kommer till MA(20,50,200), skicka ett mejl till mig så tittar jag på det.

     1. Micke

      Mejlar dig =). TACK!

 4. Carl

  Tack för en mycket bra sida! Skulle va magiskt om du kunde visa koden i Hittakursvinnare också för oss som är dåliga på kod 🙂

  1. Inom en snar framtid kommer det troligtvis komma lite guider för just detta.

 5. ch

  Hej
  har indikatorpaketen försvunnit länken tidigt i inlägget fungerar inte?
  skulle vilja testa när MACD bryter upp genom sitt EMA och då detta sker under 0 ,samtidigt som kursen befinner sig över MA200
  men jag får inte till det i HK

Lämna ett svar