Du visar för närvarande Teknisk analys – Trend

Teknisk analys – Trend

Jag tänkte att börja gå igenom lite grundläggande begrepp inom Teknisk Analys för att öka förståelsen för det jag gör i mina studier och hur jag tänker.

I detta lilla inlägg tänkte jag att vi skulle ta oss en titt på begreppet trend och vad det innebär att vara trendföljare.

Trend

Teknisk Analys är ett sätt att med hjälp av grafisk information och historiska data med pris, volym och tid försöka skapa sig en uppfattning kring hur framtiden kommer att se ut. Teknisk analys handlar om sannolikheter, det handlar om att försöka se vad är det mest troliga utfallet från denna situation.

Teknisk analys är uppbyggt av många olika delar och den kanske absolut viktigaste delen är trend. Men vad är då en trend? En trend är enkelt beskrivet riktningen i en aktie.

“The trend is your friend”

Det gamla ordspråket har du säkert hört ett x antal gånger. Vad innebär det egentligen och är alltid trenden din vän?

Problemet med denna vän är att den är bara din vän ungefär 20% av tiden. Det är nämligen så att aktier trendar ungefär bara 20% av tiden. Resterande tid befinner aktier sig i konsolidering, utbrott eller rekyler.

Detta låter inte inte som en speciellt bra vän tycker jag, en vän som bara är där för dig en gång utav fem.

Men när denna vän är där är det faktiskt en väldigt god vän. När vännen är där skall du helt klart lyssna på den och följa den vart den tar dig. Detta nämns ofta som en av nycklarna till att lyckas med trading, att handla i riktningen med trenden.

Trading och investering är svårt och det är dumt att göra det ännu svårare genom att försöka gå emot trender. Det är lättare att cykla i medvind än i motvind.

[bctt tweet="Trading och investering är svårt och det är dumt att göra det ännu svårare genom att försöka gå emot trender. Det är lättare att cykla i medvind än i motvind."]

Som jag nämnde tidigare är det även så att trender finns i olika tidsperspektiv, vilket gör det ännu viktigare att du håller koll på i vilket tidsperspektiv du handlar. För dig som är långsiktig är såklart den långsiktiga trenden viktigare än den kortsiktiga.

Eftersom aktier trendar så pass lite av dess tid blir det då extra viktigt att kunna identifiera när en aktie faktiskt trendar.

Hur definierar du en trend med Teknisk Analys?

Inom teknisk analys finns det ett vedertaget sätt att definiera en trend. En stigande trend beskrivs som ett antal stigande bottnar och toppar.

Motsatsen till detta är då en fallande trend som beskrivs som ett antal fallande toppar och bottnar.

Många anser att detta är tillräckligt för en definiera en trend. Jag kräver dock lite mer. Jag lägger gärna till ett glidande medelvärde för att enklare se trenden. Som jag har nämnt tidigare kan det vara så att en aktie har olika trender i olika tidsperspektiv.

Det kan vara så att på en månads sikt har aktien en positiv trend men den långsiktiga trenden är sidledes eller negativ.

I bilden ovan ser trenden ut att vara stigande men är den verkligen det? Om vi lägger på ett 200 dagars glidande medelvärde (den svarta linjen i bilden nedan) kan vi enklare se.

Den långsiktiga trenden ser snarare ut att vara nedåt eller lite sidledes. Därför gillar jag att lägga på ett antal glidande medelvärde för att enklare kunna definiera trender.

Varför uppstår trender?

Behavioral finance, som är ett relativt nytt område, försöker förklara varför människor begår irrationella ekonomiska beslut. Jag anser att Behavioral finance ger oss svaren på varför trender uppstår.

Som jag har nämnt tidigare är börsen summan av alla aktörers agerande. Aktörerna på börsen är oftast inte robotar och om de är robotar har de blivit programmerade av en människa. De har blivit programmerade på att agera på mänskliga beteenden vilket jag tror i sin tur bara förstärker det mänskliga beteendet på börsen.

Vi människor styrs av våra känslor och tillkortakommanden. Våra hjärnor tar ibland genvägar och under stress klarar vi oftast inte av att ta rationella beslut. Vi påverkas av t.ex. Girighet, rädsla och flockbeteende. När en enskild aktör inte vet hur den skall agera kommer den troligtvis att titta på hur flocken har agerat och därefter göra likadant.

Detta är orsaken till varför beteendet på börsen skiljer sig från beteendet i andra ekonomiska situationer. När människor agerar rationellt tenderar dem till att köpa mer kött om priset sjunker och mindre smör om priset höjs.

På börsen fungerar det oftast precis tvärtom. Aktörer har en tendens till att köpa mer om priset går upp än om priset har gått ned. Intresset för aktier som har stigit är ofta mycket högre än för de aktier som har sjunkit.

Detta är en utav anledningarna till överreaktioner, att en aktie bara fortsätter att stiga eller att gå ner.

Detta är alltså grunden till varför trender skapas på börsen. När en aktie har börjar stiga blir vi människor giriga och väljer att följa flocken och driver på priset uppåt och en trend har skapats. När en aktie blir het kommer många springa efter den.

Denna trend kommer att hålla i sig tills att rädslan att förlora sin vinst övervinner girigheten av att tjäna mer pengar och mer och mer personer börjar sälja. Ju fler personer som antingen ligger på minus eller börjar se sin vinst försvinna desto fler personer kommer börja sälja och trenden i aktien har då vänt.

Trendföljare

Nu har vi titta på vad en trend är för något och hur du kan identifiera trender. Vi skall nu ta oss an begreppet trendföljare. Trend och trendföljare är inte samma sak. En trend, som vi kom fram till innan, är själva riktningen i en aktie. Att vara en trendföljare innebär att försöka följa denna trend och försöka profitera på stora trend rörelser.

Att vara en trendföljare handlar absolut inte om att att fånga toppar och bottnar. Om du skall vara trendföljare kan du glömma att fånga toppar och bottnar. Att fånga toppar och bottnar är extremt svårt men som tur är, är du som trendföljare inte intresserad av detta. Du vill fånga stora rörelser och då är det viktiga att fånga den stora rörelsen mellan toppen och botten.

De finns de som ägnar sig åt att försöka förutse toppar och bottnar och de brukar använda sig av metoder såsom Elliots vågteori eller Gann teorier. Första frågan är dock om dessa metoder verkligen fungerar och om de nu gör det är det ingen som handlar efter det på ett sådant sätt att man köper där man tror att en botten kommer vara, de flesta väntar på bekräftelse.

Som trendföljare får du vara extremt nöjd med själv om du lyckas plocka ut och profitera på ungefär 75% av en trend.

[bctt tweet="Som trendföljare får du vara extremt nöjd med själv om du lyckas plocka ut och profitera på ungefär 75% av en trend."]

Vi kan alltså inte förutse en trend och vi måste vänta och se att priset faktiskt stiger i en aktie innan vi agerar. Du som trendföljare kommer alltid att komma in lite sent i rörelsen. Detta har dock ingen betydelse för att hur hittar du en aktie som kommer att stiga 1000%? Jo, genom att titta på de aktier som redan har stigit 100%. Det gör alltså inget att du kommer att komma in lite sent.

Att vara trendföljare innebär dock inte att du endast kan investera på lång sikt. Det går utmärkt att vara trendföljare och daytrader. Skillnaden är dock att du fångar trender i ett annat tidsperspektiv.

Själva grundtanken med att vara trendföljare är att du investerad i börsuppgångar men skyddar ditt kapital genom att inte vara investerad under börsnedgångar.

Nackdelar med att vara trendföljare

Att vara trendföljande låter väldigt bra men finns det då inga nackdelar?

Jo, självklart finns det nackdelar med att vara trendföljare. Hade det inte funnits det hade ju alla varit det.

Ett stort problem med att vara trendföljare är just det att aktier faktiskt inte trendar så mycket. Mycket av tiden ägnar aktier att att konsolidera, rekylera eller göra utbrott. När aktier befinner sig i dessa faser och du försöker applicera trendföljande strategier kommer resultatet bli att får en hel del “falska” signaler.

Du kommer alltså få en hel del signaler som visar sig att inte vara rätt. Detta leder oss in på det andra “problemet” med att vara trendföljare.

Detta är egentligen inget problem i sig men jag tror att det kan vara ett problem för många människor. Eftersom att du i periodvis kommer få en hel del signaler som inte visar sig vara rätt kommer en hel del av dina affärer sluta med förlust.

I de flesta trendföljande strategier kommer du alltså ha fel fler gånger än du har rätt. Vi människor älskar att ha rätt och detta kan vara ett stort problem för många traders och investerare. Det är till och med så att många människor tycker det är viktigare att ha rätt än att faktiskt tjäna pengar.

Det gäller att komma ihåg att vårt mål med börsen måste vara att tjäna pengar och inte att ha rätt.

Utöver detta kan det vara väldigt påfrestande att vara trendföljare. Klarar du av att ha 10 förluster i rad men ändå ta den där 11:e affären? Är svaret nej på denna fråga kommer du inte klara av att vara en trendföljare. Att ha 10 förluster i rad är långt ifrån någon överdrift och beroende på din strategis träffsäkerhet kan du ha betydligt fler förlust affärer i rad än så.

Men om du oftast har fel fler gånger än du har rätt hur kommer det då sig att du tjänar pengar som trendföljare?

När du väl har rätt kommer förhoppningsvis dina vinster bli så pass stora att de väger upp för alla förluster. Detta främst genom att du “rider” dina vinnare och inte låter dina förluster bli för stora.

Capitalism Distribution

En annan viktig sak att ha i åtanke när man är trendföljare är Capitalism Distribution.

I en studie gjord av Black Funds tittade de på aktiers livstidsavkastning på den amerikanska börsen. De studerade 8000 aktier från år 1987 till 2007 och studerade deras livstidsavkastning från den dagen de noterades till att de avnoterades eller slutet på studien.

Vill du själv ta dig en titta på studien kan du göra det här.

De kom fram till någon väldigt intressant i denna studie. De kom nämligen fram till att endast en femtedel av alla aktie visade sig vara en signifikant vinnare. Med detta menade de en aktie som ökade med över 300% i värde.

Det som är ännu mer intressant är att en lika stor andel visade sig gå riktigt dåligt och minskade med minst 75% i värde.

Hela 39% av alla aktier som denna studie tittade på minskade i värde under denna tidsperiod. Utöver detta utvecklades 64% av aktierna sämre än marknaden, Russell 3000 index.

Detta betyder alltså att en minoritet av aktierna stod för en väsentlig del av överavkastningen. Detta betyder alltså att missar du denna fjärdedel av aktier kommer det bli extremt svårt för dig att få en avkastning som är bättre än index.

Då kanske du undrar men hur kommer det sig att så många aktier har gått så dåligt men index fortsätter att stiga?

Detta beror på hur indexet är beräknat. Ofta är indexet beräknat på ett sådant sätt att de större bolagen har större effekt på indexet. Indexet är alltså viktat. Framgångsrika företag kommer få en större effekt på index och sämre bolag kommer få en mindre effekt eller till och med plockas bort från index.

Ett bra exempel på detta är Fingerprint (FPC). När FPC gick som bäst fick de lov att vara med på det svenska indexet OMXS30. Nu efter en lite längre skakig period har de till och med blivit nedflyttade till Mid Cap.

Med Capitalism Distribution i åtanke blir det då viktigt att inte vara för selektiv som trendföljare. Detta eftersom om du är för selektiv riskerar du att missa en aktie som kommer bli en extrem vinnare som i sin tur kan göra att du inte tjänar pengar det året.

[bctt tweet="Med Capitalism Distribution i åtanke blir det viktigt att inte vara för selektiv som trendföljare. Om du är för selektiv riskerar du att missa en aktie som kommer bli en extrem vinnare, vilket kan göra att du inte tjänar pengar det året."]

Utöver detta är detta ett starkt argument för att faktiskt vara trendföljare. Vissa aktier kommer att ha trender som kommer stå för stora delar av börsens uppgång.

Men det medför även att du måste vara extremt disciplinerad som trendföljare. Det går inte att ta vissa affärer och hoppa över vissa.

Problematiken med en trendföljande portfölj

Eftersom vissa aktier blir extrema vinnare och en stor del kommer ha en medioker utveckling uppstår det ett problem i hur du skall hantera din portfölj.

Du måste allokera ditt kapital på ett sådant sätt att du inte riskerar att missa en affär på grund att du inte har något kapital.

Utöver detta måste du låta dina vinnare vara vinnare. Med detta menar jag att om du har köpt en aktie skall du inte sälja delar av innehavet enbart för att den utgör en stor del av din portfölj. Att agera på ett sådant sätt går emot Capitalism Distribution och kommer hämma utvecklingen och potentialen för dig att slå index.

Det är detta som är problemet för många fonder och varför de har svårt att slå index. Det finns nämligen en fondlagstiftning som innebär att ett bolag får inte vara värt mer än 10% utav hela fondens värde. Detta gör då att fonder måste sälja aktier som går väldigt bra för att byta ut dem mot aktier som går sämre. Detta låter idiotiskt och är idiotiskt enligt min mening. Tanken med lagen är att skydda spararnas intresse.

Verktyg som ofta förknippas med trender

Det finns en hel del olika verktyg för att enklare kunna hitta och definiera trender. Ett av dessa verktyg, som jag nämnde tidigare, är glidande medelvärden.

Glidande medelvärden

Glidande medelvärden eller Moving Averages (MA) som det heter på engelska är kanske en utav de mest välanvända analysverktygen som finns. De flesta som har ett analysprogram har oftast ett 200 dagars glidande medelvärde i sin graf.

Glidande medelvärde används för att filtrera bort brus och enklare definiera trender. Det finns lite olika glidande medelvärden och de två vanligaste är MA och EMA. MA är ett simpelt glidande medelvärde där varje datapunkt har samma värde i beräkningen. I ett EMA är de senaste datapunkterna mer värda och kommer därför att påverka utfallet betydligt mer.

Glidande medelvärden kan användas till väldigt många olika saker men främst använder jag dem till att definiera trender.

I min vanliga trading använder jag mig utav MA200, MA100, MA50 och MA20. Siffran bakom MA berättar hur många dagar det glidande medelvärdet är på. MA200 använder jag för att se den långsiktiga trenden. MA100 använder jag för att se trenden på medellång sikt och och MA50 och MA20 använder jag för att titta på trender i ett lite kortare perspektiv.

OMXS30 med glidande medelvärden

Trendlinjer

Ett annat verktyg som Tekniska Analytiker använder sig utav är trendlinjer. En trendlinje är en linje som förbinder två, eller fler, stigande bottnar. Det är inte sällan som denna linje agerar stöd när priset närmar sig linjen.

Om trenden är fallande görs motsatsen, då förbinder du inte bottnarna med en linje utan istället förbinder du minst två toppar med en linje. Det omvända gäller då här att när priset närmar sig denna nivå har linjen en tendens att fungera som ett motstånd.

Viktigt att komma ihåg är att trendlinjer är diskretionärt och det är mest troligt att du har ritat din trendlinje lite annorlunda jämfört med alla andra traders. Detta resulterar att trendlinjen inte skall ses som en “linje” utan snarare som en “zon”. I denna zon finns det alltså en förhöjd sannolikhet att priser kommer att vända.

En strategi kan vara att om MA200 pekar uppåt är att köpa när priset närmar sig trendlinjen och visar tecken på att vända vid detta pris.

Trendkanal

Som jag nämnde är trend en stor del av teknisk analys, förutom detta är jämviktspendling en väldigt stor del. De flesta aktier jämviktspendlar och du kan då vara en fördel att rita ut en kanal där aktien jämviktspendlar mellan.

För att rita ut en trendkanal ritar du ut en trendlinje, om trenden är stigande förbinder du de stigande bottnarna och om det är en fallande trend förbinder du de fallande topparna. Därefter kopierar du denna linje och placerar den parallellt med den andra trendlinjen.

Nu har du en kanal där troligtvis priset kommer att röra sig mellan. När priset närmar sig den övre trendlinjen kommer troligtvis en vändning och vice versa när priset närmar sig den undre trendlinjen.

Om en trendlinje bryts är detta en indikation på att trenden kanske är på väg att förändras.

Sammanfattning

  • En trend är riktningen på en aktie.
  • En trend definieras antingen som ett antal stigande bottnar och toppar eller ett antal fallande toppar och bottnar plus ett glidande medelvärde.
  • Trender uppstår på grund av flockbeteende, girighet och rädslor.
  • En trendföljare försöker inte hitta toppar och bottnar utan att profitera på den resa som aktien gör mellan en botten och en topp.
  • Nackdel med trendföljande strategier är att sannolikheten för att du skall ha rätt kommer vara relativt låg.
  • Capitalism Distribution gör att du inte kan missa någon affär vilket försvårar det mentalt att vara en trendföljare. Detta eftersom att även fast du har haft 10 förluster i rad måste du ta den 11:e affären.
  • Verktyg som som ofta förknippar med trender är glidande medelvärden, trendlinjer och trendkanaler.

Trendföljande strategier

Jag har testat en hel del olika trendföljande strategier och jag har publicerat två utav dem här på hemsidan.

Den ena strategin är en väldigt klassisk sådan, det är en strategi där vi utnyttjar köpsignalen Golden Cross. Genom att utnyttja denna simpla signal kan vi få en hel del bra affärer i OMXS30. Vill du ta en närmare titt på strategin kan du göra det här.

Utöver denna strategi har jag även tittat på en strategi vid namn Kvartalsvinnarna. Detta är en väldigt simpel strategi som i grund och botten går ut på att köpa de aktier som har gått starkt i föregående kvartal. Trots att strategin är väldigt simpel får vi ett väldigt bra resultat. Du finner inlägget om strategin här.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har 5 kommentarer

Lämna ett svar