Du visar för närvarande Tjurfälla eller långsiktig vändning?

Tjurfälla eller långsiktig vändning?

Efter att ha fallit kraftigt har nu OMXS30 stigit väldigt mycket på en veckas sikt. Från den 20/3 till och med den 26/3 har OMXS30 stigit med lite mer än 8%. En väldigt stor uppgång på kort sikt. 

Frågan är då om detta är en långsiktig vändning eller endast en klassisk tjurfälla. Vi ska i detta inlägg titta lite närmare på tjurfällor och se hur OMXS30 har betett sig efter att ha stigit kraftigt på en veckas sikt efter en stor nedgång.

Tjurfälla

En tjurfälla är en falsk signal för uppgång som fångar glada och optimistiska köpare under en björnmarknad. När en marknad, aktie eller index har fallit kraftigt och sedan studsar upp tror många att vändningen är här och köper. Efter en liten uppstuds vänder marknaden, aktien eller indexet och fortsätter neråt. 

En stor del av köparna är då fast och sitter redan med förlust, och är fångade i tjurfällan. Detta kan i sin tur leda till ytterligare säljtryck när dessa aktörer ger upp och säljer sin position.

  • En tjurfälla är en rörelse som fångar en del aktörer på “fel” sida marknaden vilket leder till förluster för dessa aktörer
  • Motsatsen till en tjurfälla är en björnfälla som i sin tur är en falsk rörelse nedåt i en tjurmarknad.

Testet

Vi kommer försöka testa och se hur det ser ut när OMXS30 har stigit med mer än 7% på en vecka under en bearmarket, brukar detta leda till fortsatt uppgång eller leder det oftast till en klassisk tjurfälla?

Ett enkel och bra indikator att använda sig av för att testa och se hur något har stigit på en vecka är Rate of Change (ROC). Denna indikator tittar på hur mycket en aktie eller index har stigit på ett visst antal perioder. Vi kommer då ställa in ROC på 5 perioder och kräva att den är över 7%.

Vi kommer att testa 3 olika scenarion på bearmarket. Vi kommer att testa och se hur det ser ut om OMXS30 har stängt under sitt 200 dagars glidande medelvärde (MA200). 

Vi kommer även att testa och se hur det ser ut när OMXS30 har stängt under sitt 12 månader glidande medelvärde (MA12). Detta brukar vara en bra indikation på att OMXS30 befinner sig i en bearmarket. Vill du lära dig mer om MA12 kan du läsa mitt intressanta inlägg om ämnet här.

Till sist kommer vi även att testa den klassiska definitionen att OMXS30 måste ha sjunkit med 20% från dess topp.

Vi kommer att testa och se vad som hänt efter 5, 22 och 66 dagar. Detta för att få en större förståelse för hur framtiden kan komma att se ut.

Testet ser ut på följande sätt:
Entry:

ROC5 över 7%

Exit:
Stänger positionen efter 5, 22 eller 66 dagar

Studien

Denna studie har jag gjort i Hitta Kursvinnare.

Data

Studien sträcker sig från år 2000-01-01 till 2020-03-27 och innefattar endast OMXS30.

Resultat

Stängning under MA200

 5D22D66D
Snittavkastning-0.76%-2.34%-1.82%
Hitratio41.90%45.50%53.80%
AvgProf./bar-0.15%-0.11%-0.03%
Antal affärer312213

Som vi kan se är det ingen positiv snittavkastning på varken 5, 22 eller 66 dagars sikt. Det verkar alltså som när OMXS30 har legat under MA200 och OMXS30 har stigit med mer än 7% på fem dagar har lett till en tjurfälla.

Stängning under MA12

 5D22D66D
Snittavkastning-0.86%-2.94%-4.84%
Hitratio41.20%41.70%46.20%
AvgProf./bar-0.17%-0.14%-0.08%
Antal affärer342413

När vi tittar på vårt andra test kan vi se liknande resultat fast sämre. Vi ser att snittavkastningen är negativ för alla test och på 66 dagars sikt är snittavkastningen hela -4.8%. Lägg dock märke till att vi inte har fått så många affärer, endast 13 och kan därför inte dra alltför stora slutsatser från dessa resultat.

Klassisk bearmarket

 5D22D66D
Snittavkastning-0.92%-2.76%-3.16%
Hitratio37.90%42.90%50.00%
AvgProf./bar-0.18%-0.13%-0.05%
Antal affärer292112

När vi tittar på den klassiska definitionen av en bearmarket får vi även här liknande resultat. Vi kan se att snittavkastningen är negativ och en uppgång på över 7% på en veckas sikt brukar leda till en tjurfälla.

Sammanfattning

Som vi kunde se i alla våra test att en uppgång på över 7% brukar leda till fortsatt nedgång på både 5, 22 och 66 dagars sikt under en bearkmarket.

Vad som kommer att hända denna gång är omöjligt att veta men jag tycker om att ligga på samma sida som sannolikheten. Sannolikheten har dock fel ibland och som du kan se i testerna är det ungefär en 60% sannolikhet att OMXS30 kommer att fortsätta sjunka, vilket betyder att det är en 40% sannolikhet att den kommer att fortsätta stiga. 

Det finns alltså en chans till att index kommer fortsätta uppåt, men det mest sannolika är att den inte kommer göra det.

Hoppas testet har varit till nytta för dig och har du några frågor eller funderingar kan du alltid höra av dig till mig. Kom ihåg att testet är utfört på historiska siffror och det finns inga garantier på att OMXS30 kommer att bete sig liknande i framtiden.

En tjurfälla är en falsk signal för uppgång som fångar glada och optimistiska köpare under en björnmarknad. När en marknad, aktie eller index har fallit kraftigt och sedan studsar upp tror många att vändningen är här och köper. Efter en liten uppstuds vänder marknaden, aktien eller indexet och fortsätter neråt. 

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar