Du visar för närvarande Tradingjournal – Kalkylark

Tradingjournal – Kalkylark

En av det kanske viktigaste sakerna du som trader kan göra är att bokföra dina affärer. Dels för att få en bra överblick hur det går för dig men även i ett utbildningssyfte. Trading kan, och är ofta, väldigt påfrestande för vårt psyke. Vilket leder till att risken för att göra misstag ökar. Antecknar vi inte dessa misstag förlorar vi chansen att lära oss något från dem.

It's only a mistake if you don't learn from it

Genom att bokföra alla dina affärer, anteckna varför du tog en affär, varför du stängde den och så vidare kan du få lärdomar om marknaden men även om dig själv. Om du har bokfört alla dina affärer kan du snabbt se om dina strategier fungerar, när dem fungerar och när dem fungerar mindre bra.

Du kan även få insikter i hur du som trader fungerar, när följer du dina regler, när följder du inte dem. Presterar du bättre på förmiddagen eller på eftermiddagen. 

Genom att bokföra och anteckna så mycket som möjligt kan du lära dig när du presterar som bäst och försöka göra mer av det som fungerar bra i framtiden.

Jag fick i alla fall lära mig att detta verktyg, tradingjournal, var ett måste för att uppnå sina mål inom trading. Jag har därför skapat en tradingjournal åt er med en mängd olika funktioner.

Google kalkylark är en jättebra lösning på kalkylark dels för att Google finance fungerar i Google kalkylark vilket betyder att bladet själv uppdaterar aktiekurser. Detta gör att bladet dels kan fungera för att bokföra affärer men även för att hålla koll på den aktuella risken du tar i dagsläget.

För det andra är Google kalkylark molnbaserat vilket gör att du kommer kunna bokföra dina affärer var du än är.

Du finner länken till kalkylarket nedan, efter det följer en beskrivning av hur kalkylarket att uppbyggt och hur du använder det.

Tradingjournal – Nineambell

Kalkylarket består av åtta olika blad:

 • Tradingjounral
 • Statistik
 • Utveckling
 • Total risk
 • Total risk per sektor
 • Strategier
 • Tickers
 • Sektorer

Tradingjournal

I detta blad kommer du utföra all bokföring av av dina affärer. Först kommer du att fylla vad för kapital du har i början på året på ditt konto och hur mycket courtage du har per affär. Courtaget är inte för en “round trip” utan vad du betalar för att antingen köpa eller sälja.

När du tar en affär kommer du att föra in datum för när affären togs, tidpunkt, antal, namn på instrument, vilken strategi du handlade efter, om du gick long/short, vad du tänkte när du gick in i affären.

Därefter när det är dags att stänga affärer kommer du fylla i, datum du gick ut affären, tidpunkt, nivån där du gick ur, vad du tänkte när du gick ut affären, om du följde din plan och till sist om du har några diverse kommentarer.

Allt annat i bladet kommer att räknas ut automatiskt.

Statistik

Här i detta blad kommer du få en snabb översikt över statistiken för dina affärer. Du kommer få reda på följande statistik:

 • Antal trades
 • Resultat
 • Snittavkastning
 • Hitratio
 • Avg win
 • Avg loss
 • Vinst faktor
 • Största vinst
 • Största förlust
 • Genomsnittlig positionsstorlek
 • Standard deviation
 • Peak
 • Drawdown
 • Max drawdown (Över noll)
 • Genomsnittlig tid i position

Du kommer även kunna filtrera bladet Tradingjournal efter t.ex. en viss strategi, om du kort long/short eller efter en viss tidpunkt för att få fram statistik om just dessa strategier eller kriterier.

Utveckling

Här kommer du se en graf över ditt totala resultat.

Total risk

En bra funktion i kalkylarket är att om dina affärer inte är stängda kommer du få reda på den totala risken du tar just nu utefter var du har lagt din stop loss eller hur mycket din avg loss är för din specifika strategi.

Du kommer kunna se hur mycket du har investerat, vad det aktuella värdet är och vad resultatet är per affär och totalt. Detta är möjligt eftersom kalkylarket hämtar hem live kurser (med upp till 15 minuters fördröjning) för de aktier eller instrument som har en inlagd ticker.

Total risk per sektor

Här kommer du få en snabb överblick hur din totala aktuella risk är fördelad över olika sektorer. Detta för att få en lite bättre förståelse för din aktuella riskbild.

Strategier

Här kommer du skriva in dina strategier och vad för regler dina strategier har. Du kommer även kunna välja om din strategi har en inbyggd stop loss eller vad snittförlusten för din strategi är. Detta för att du ska få en större förståelse för den aktuella risken du tar just nu.

Tickers

Detta blad finns till för att kalkylarket enkelt ska kunna hämta hem data från Google finance.

Sektor

Detta blad finns till för att kalkylarket enkelt ska kunna visa vilket sektor de olika aktierna tillhör.

Hur använder jag kalkylarket?

Detta kalkylark har en hel del funktioner men trots det är det relativt enkelt att använda. Det finns dock en hel del saker du själv måste fylla i. Vi kommer här gå igenom hur du ska gå tillväga för att använda Tradingjournalen.

Det första du måste göra för att kunna använda kalkylarket är att du kommer behöva kopiera kalkylarket över till ditt konto för Google kalkylark. 

Detta gör du genom att klicka på “Kopiera”/“Make a copy” under “File”/”Arkiv” i huvudmenyn.

Efter att du har kopierat kalkylarket till ditt Google konto kan du börja använda kalkylarket.

Det första du kommer behöva göra innan du kan börja bokföra dina affärer är att skriva in vilka strategier du använder dig utav. Jag tror på att man måste ha sina strategier nedskriva och ha regler för när man ska gå in och när man ska gå ur. Därför kommer du skriva in detta först i bladet ”Strategier”. 

Du kommer behöva skriva in namnet på din strategi, om du använder dig av stop loss, om strategin inte gör det kommer du behöva skriva in vad snittförlusten är, detta behövs för att räkna ut den aktuella risken du tar. Därefter ska du skriva in vad för regler strategin har, detta är inget måste för att kalkylarket ska fungera men kan vara en bra idé att göra ändå.

I detta fall har jag lagt in en strategi som följer Söndagsstrategin om divergenser mellan pris och Stochastic, du finner strategin här. Strategin använder ingen stop loss och därför har jag valt att skriva in ett fiktivt nummer för hur stor snittförlusten är. Därefter har jag gjort enkla anteckningar om när jag ska gå in respektive ur.

Nästa steg är att gå över till Tradingjournal bladet. Det första du ska göra här är att skriva in hur mycket du har på kontot i dagsläget. Du ska även skriva in hur mycket du betalar i courtage för att köpa eller sälja, alltså inte för en ”round trip”.

När du har gjort detta kan du börja bokföra dina affärer. När du tar en affär kommer du behöva skriva in:

 • Entry datum
 • # – Hur många aktier du köpte
 • Namn på instrumentet
 • Strategi
 • Long/Short
 • Entry tid
 • Entry pris
 • Entry Tänkte/Kände – Vad du tänkte eller kände när du gick in i affären.
För att lägga till ytterligare rader i kalkylarket klickar du på bilden uppe i högra hörnet. Detta kommer att lägga till en ny rad och kopiera alla funktioner så du inte själv behöver göra något för att kalkylarket ska fungera. Detsamma gäller om du vill lägga till fler rader i bladet ”Strategier”.
 

Första gången du gör detta kommer denna ruta att komma upp.

Den funktion som gör att en ny rad läggs till och alla formler kopieras är ett script och det krävs att du godkänner scriptet för ditt Google konto. När du klickar på knappen för första gången kommer denna ruta att dyka upp. 

Det du gör är att klicka på “Continue”.

Därefter klickar du på “Advanced”.

Nästa steg är att klicka på “Go to Add new row”.

Till sist måste du klicka på “Allow” och du kan nu använda scriptet som underlättar att lägga till rader.

Så länge en affär är öppen kommer den risk du tar i affären att beräknas och visas i bladet ”Total risk”. Om din strategi använder en stop loss kommer du behöva skriva in vilken nivå du lagt din stop loss på för att kalkylarket ska kunna räkna ut den risk du tar. Om strategin inte använder stop loss kommer risken beräknas utifrån snittförlusten för strategin.

Du kommer därefter få reda på hur stor risk du tar, det aktuella värdet av investeringarna och det aktuella resultatet. Lägg märke till att den ”risken” du tar när du inte har en stop loss kan överstigas. Detta är bara en uppskattning av den risk du tar och är absolut inte det största värdet på din eventuella förlust.

När affärer är öppna kommer du kunna se hur mycket risk du tar per sektor, detta för att du ska få en större förståelse för den risk. Detta ser du under bladet ”Total risk per sektor”.

När du har stängt en affär ska du skriva in följande:

 • Exit datum
 • Exit tid
 • Exit pris
 • Exit: Tänkte/Känslor – Vad du tänkte eller kände du när du stängde din position
 • Enligt – Om du följde din plan Ja/Nej
 • Kommentarer – Om du hade några kommentarer om affären kan du fylla i det här
Därefter kommer kalkylarket att räkna ut resultatet för affären och så vidare. Du kan titta under ”Statistik” för att se statistiken för alla dina affärer eller så kan du titta under ”Utveckling” för att se en graf över ditt resultat.
 
Om du vill analysera en viss strategi, datum eller när du t.ex. följer dina regler jämfört med när du inte gör det kan du göra detta genom att filtrera i ”Tradingjournal”. Detta gör du genom att klicka på ikonen bredvid den parameter du vill filtrera på och därefter väljer du vad du vill filtrera efter. Om du t.ex. endast vill se resultatet för RSI2 Divergenser strategin gör du på följande vis:

Detta är allt du behöver veta för att kunna använda kalkylarket, jag hoppas att du tycker om det och har du några förslag på hur jag kan förbättra kalkylarket så tar jag jättegärna emot det.

Du finner kalkylarket nedan.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar