Du visar för närvarande Vad är, och hur påverkas aktien av ett, omvänt förvärv?

Vad är, och hur påverkas aktien av ett, omvänt förvärv?

Jag fick en fråga häromveckan angående ett så kallat omvänt förvärv och hur det brukar påverka en aktie. I brist på egen kunskap om ämnet bestämde jag mig för att sätta mig in i ämnet och försöka svara på frågorna:

Vad är ett omvänt förvärv?

Hur går ett omvänt förvärv till?

Varför vill företag göra ett omvänt förvärv?

Hur går det för bolag som tar sig in på börsen genom ett omvänt förvärv?

Vad är ett omvänt förvärv?

Oftast är det så att när ett bolag vill in på en börs gör de en traditionell börsintroduktion. Av olika anledningar kan företag vilja ta en annan väg in på börsen och då är ett alternativ ett omvänt förvärv.

Ett omvänt förvärv är när ett bolag som är onoterat gör ett förvärv av ett bolag som är noterat i syfte att ta det noterades bolagets marknadsnotering. Genom att göra på detta vis slipper det onoterade bolag att genomgå de kontroller och kostnader som det innebär att gå den traditionella vägen in på börsen.

Hur kan ett omvänt förvärv gå till?

För att du ska förstå lite mer hur ett omvänt förvärv kan gå till kommer här ett litet exempel. Låt säga att ett bolag, Onoterad AB, är onoterat och vill ta sig in på börsen och väljer då att göra ett omvänt förvärv. Det onoterade bolaget har ett värde på 50 miljoner kronor. 

Onoterat AB bestämmer sig för att förvärva bolaget Noterat AB, detta bolaget är noterat på börsen och har ett marknadsvärde på 5 miljoner kronor och har 25 000 utestående aktier, vilket leder till att varje aktie kostar 200 kr/st.

Eftersom att det är ett omvänt förvärv krävs det alltså att Noterat AB förvärvar Onoterat AB. För att göra detta noteras 250 000 (250 000 * 200 = 50 miljoner) nya aktier i Noterat AB. Noterat AB förvärvar Onoterat AB men 250 000 av de totala 275 000 aktierna kontrolleras av Onoterat AB. Resultatet av detta blir att Noterat AB har köpt Onoterat AB, men det är Onoterat AB som kontrollerar majoriteten av aktierna. Noterat AB behåller sin marknadsnotering och indirekt har Onoterat AB nu kommit in på börsen.

Varför väljer företag att göra ett omvänt förvärv?

Om ett företag behöver få in pengar finns det två sätt, antingen tar företaget ett lån, det finns både fördelar och nackdelar med detta sätt, eller så väljer man att släppa en del av ägandet av företaget.

Ett ypperligt sätt för företag att få in pengar är börsen, att notera sig på en börs kan vara ett bra sätt för företaget att få in pengar och i framtiden är det möjligt att enklare få in pengar genom att göra nyemissioner eller liknande. Att äga aktier är ofta lukrativt och lockar därför mycket kapital till marknaden, vilket är väldigt intressant för bolag. 

Som jag nämnde tidigare är det vanligaste sättet att ta sig in på aktiemarknaden genom en traditionell börsintroduktion. Problemet är att denna process oftast tar lång tid, kan ta mellan 9-12 månader, det är även så att aktiebörsen och tillsynsmyndigheten kommer behöva en mängd information om företaget. Denna information måste tas fram för att nya aktieägare ska kunna bedöma bolagets värde. 

Detta innebär att bolaget kan behöva göra omstrukturering, vilket kan vara en kostsam process.

Vissa bolag är inte intresserade att spendera så pass lång tid på en introduktion eller vill inte betala eller göra den omstrukturering som krävs för en traditionell börsintroduktion. Som jag nämnt tidigare är då ett sätt att ta sig in på börsen ett omvänt förvärv.

Detta är den så kallade köksvägen in på börsen. Genom att göra på detta sätt slipper företaget att granskas i samma utsträckning och processen är oftast betydligt snabbare. Detta är också risken för aktieägare, att bolaget inte behöver granskas lika noggrant vilket kan vara ett sätt för oseriösa bolag att lura småsparare på deras kapital.

Hur går det för bolag som tar sig på börsen genom ett omvänt förvärv?

I en studie om omvända förvärv på den amerikanska börsen kom författarna Adjei, Cyree och Walker fram till att bolag som tar sig in köksvägen på börsen är ofta yngre, mindre och har mindre resultathistorik än bolag som tar sig in på börsen den traditionella vägen.

Det är även så att de bolag som tagit sig in på börsen genom omvända förvärv har 42% av bolagen avlistats inom tre år. Detta kan jämföras med bolag som tar sig in det traditionella vägen har 27% av bolagen avlistats inom tre år. I denna studie undersöktes 3146 bolag varav 286 vad omvända förvärv och 2860 var genom traditionell börsintroduktion.

Dessa resultat bekräftas i en annan studie gjort av Gleason, Rosenthal och Wiggins där endast 46% av bolagen som gjort ett omvänt förvärv överlever mer än två år. Överlag har dessa bolag varit dåliga på att skapa värde för sina aktieägare. Även denna studie var gjord på den amerikanska börsen.

I en svensk studie gjord på ämnet fast nu på First North (Axelsson och Pettersson), du finner den här, kom de fram till ett annat resultat. De kom fram till att det var mer lönsamt att investera i bolag som introducerades genom ett omvänt förvärv jämfört med en traditionell börsintroduktion.

Sammanfattning

Omvända förvärv är alltså ett sätt för bolag att ta sig in på börsen utan att behöva genomgå en lång process av granskning. Detta kan ha sina fördelar men kan även vara ett varningstecken för investerare. 

Varför vill bolaget inte granskas?

Utöver detta visar några studier på att bolag som introduceras på börsen genom omvända förvärv har en större risk att avnoteras. Andra studier tyder dock på att på den svenska börsen har det varit mer lönsamt att investera i dessa bolag som kommer in på börsen genom omvända förvärv.

Jag anser väl att du som investerare bör vara lite försiktig när de kommer till dessa bolag, du får ofta ett bolag som du har väldigt lite information om. 

Jag ser jättegärna att ni har frågor om börsen och strategier och har du några frågor eller funderingar kan du alltid kontakta mig genom mejl eller på vår chat.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har en kommentar

 1. William Winterstedt

  Hej Carl .
  Jag undrar kört och gott hur du ser på följande notering.

  Mobilspelsbolag noterar sig denna månad
  Mobilspelsföretag inom Monster catching MMORPG noterar sig på Spotlight under augusti via ett omvänt förvärv av Challenger Mobile.

  Challenger Mobile AB meddelade den 15 juli 2020 att de ska köpa ett ej namngivet gamingbolag under augusti. Vidare ska man sälja den nuvarande verksamheten, där nuvarande aktieägare ska erbjudas att köpa aktier. Dvs gamingbolaget noteras på Spotlight via ett omvänt förvärv av Challenger Mobile ABs skal. ”Bolaget som skall förvärvas utvecklar mobilspel för plattformarna iOS, Android samt Amazon. Bolaget har idag en omsättning på 30MSEK per år samt vinst på över 12MSEK. Spelen är inom sektorn

  ”Monster catching” MMORPG (Massive multiplayer online role-playing game). Spelen har över 40M nedladdningar samt rankad 1 inom sin genre på flera stora mobilmarknaden runt om i världen. Bolagets största marknader är US, Brasilien, Tyskland, Ryssland samt Frankrike. Spelen är byggda på en egen plattform vilket ger möjligheter till framtida utveckling och expansion

  Då omvända förvärv visat sig vara fördelaktiga på svenska marknaden.

  Kan det då vara bra att köpa in sig i Challenger Mobile AB nu redan innan det omvända förvärvet. Eller ser du på detta som en dålig investering då Challenger Mobile har P/E -5,9 och endast 11.1 MSEK i börsvärde samt att dom nu befinner sig på spotlights observationslista? Med andra ord att dom endast fiskar pengar från småsparare?

  Hyr är din syn i detta specifika fall?

  Tack på förhand

  Mvh William Winterstedt

Lämna ett svar