Du visar för närvarande Vad är Fibonacci Retracement?

Vad är Fibonacci Retracement?

Vi fortsätter med att utforska indikatorer och begrepp inom Teknisk analys och i detta inlägg kommer vi att titta på Fibonacci Retracement. 

Detta är ett verktyg som matematiskt räknar ut potentiella stöd och motståndsområden utefter Fibonaccis talföljd. Många har delade meningar kring denna indikator och jag tänkte därför vi skulle titta lite noggrannare på den och även försöka undersöka om den faktiskt fungerar.

Innan vi gör dessa tester kommer jag gå igenom historien bakom indikatorn, hur den är uppbyggd, hur du kan använda den och lite ytterligare godbitar.

Fibonaccis talföljd

Leonardo Pisano, med smeknamnet Fibonacci, var en italiensk matematiker som föddes år 1170. Leonardo Pisano är matematikern som först introducerade “Fibonaccis talföljd” i västvärlden. Denna talföljd var dock ingen nyhet i öst utan hade använts i mer än 1000 år innan i Indien.

Numren i denna talföljd har ett unikt samband mellan sig som återfinns i naturen men även inom arkitektur. Numren beskriver t.ex. hur populationen hos kaniner ökar, mer om detta senare. Det är även så att dessa nummer återfinns inom finansmarknaden. Detta är även anledningen till varför många tror att dessa nummer är intressanta vändningspunkter i aktier.

Jag skrev tidigare att numren i talföljden beskriver hur populationen ökar hos kaniner. Detta är kanske det mest kända exemplet på Fibonaccis talföljd och detta exempel togs redan upp år 1202 då Leonardo Pisano skrev om just detta i sin bok “Liber Abaci”.

Tänk dig att du har ett par kaniner som förökar sig en varje månad. De nya kaninerna de producerar blir redo att föda nya kaniner efter en månad. Detta betyder att om vi börjar med ett par kaniner blir de först redo att föröka sig månad två. 

Månad tre får de ett par nya kaniner vilket betyder att månad 3 finns det totalt två par kaniner. Månad fyra får de första kaninerna ytterligare ett par kaniner och det andra paret kaniner blir redo att föröka sig, det finns nu totalt tre par kaniner.

Månad fem kommer det första paret kaniner att få ett par nya kaniner men även det andra paret. Det betyder att den femte månader kommer det nu att finnas fem par kaniner.

Detta fortsätter och under den sjätte månaden kommer det finnas åtta stycken par kaniner.

Fibonaccis talföljd följer detta mönster, alltså att det nuvarande numret är summan av de två tidigare. Detta betyder att talföljden ser ut på följande sätt.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

Dessa nummer fortsätter i all oändlighet. Förutom det mönstret jag nämnde tidigare finns det ytterligare mönster och relationer mellan talen i Fibonaccis talföljd. 

Vi har en del förhållanden mellan siffrorna i talföljden och tar vi exempelvis och dividerar ett nummer med det nästföljande i talföljden får vi förhållandet, på ett ungefär, 0.618. Detta nummer används inom Fibonacci Retracement, men mer om detta senare. 

Ytterligare ett förhållande som återfinns i tradingen är 0.382 vilket vi får om vi tar ett nummer i talföljden och dividerar det med två nummer högre i talföljden.

Till sist har vi ett speciellt förhållande om vi tar och dividerar ett nummer med numret tidigare i följden. Då får vi nämligen fram 1.618. Du kanske inte känner igen detta förhållande bara så här, men jag är helt säker på att du har hört talas om det “gyllene snittet”. 

Det är även dessa tre nummer som har störst betydelse när vi använder Fibonaccis Retracement inom trading.

Detta gyllene snitt återfinns överallt inom naturen, några ställen är i snäckskal men även i bladen på en solros.Grekerna älskade detta snitt och byggde många av deras tempel och byggnader med hjälp av detta “gyllene snitt”. Men frågan är hur vi använder dessa “magiska” nummer inom tradingen.

I tabellen nedan kan du se förhållanden mellan de olika talen och hur de tenderar att gå mot dessa siffror.

Nyfödd Tidigare nytt Nytt antal Nya/Gamla Gamla/Nya 2 nummer sen/Nya
1 1 2
1 2 3 1.500 0.667
2 3 5 1.667 0.600 0.400
3 5 8 1.600 0.625 0.375
5 8 13 1.625 0.615 0.385
8 13 21 1.615 0.619 0.381
13 21 34 1.619 0.618 0.382
21 34 55 1.618 0.618 0.382
34 55 89 1.618 0.618 0.382
55 89 144 1.618 0.618 0.382
89 144 233 1.618 0.618 0.382
144 233 377 1.618 0.618 0.382
233 377 610 1.618 0.618 0.382
377 610 987 1.618 0.618 0.382
610 987 1597 1.618 0.618 0.382
987 1597 2584 1.618 0.618 0.382
1597 2584 4181 1.618 0.618 0.382

Vad är Fibonacci Retracement?

För att kunna använda Fibonaccis talföljd och de förhållanden mellan numren skapades Fibonacci Retracement. Vilket är ett verktyg som enkelt pekar ut dessa förhållanden i en rörelse hos en aktie. Dessa förhållanden ritas upp i form av horisontella linjer. Dessa områden kan då agera som stöd och motståndsnivåer där vi t.ex. kan gå in i en aktie eller lägga vår stop loss.

Aktier och index rör sig inte i raka linjer utan det är ofta så att i en rörelse finns det ett antal rörelser mot den ursprungliga riktningen, vilket kallas för rekyler. Fibonacci Retracement är ett verktyg som ritar ut eventuella områden där rekylerna kommer att vända. 

Jag anser att det finns fem viktiga horisontella linjer eller områden, vissa använder sig utav fler, när vi ritar ut Fibonacci Retracement. 

Det första vi gör är att identifierar två extremer, alltså början och slutet på en rörelse. Därefter kan vi börja rita ut våra Fibonacci Retracement linjer.

Den första linjen är toppen för den senaste rörelsen, den andra linjen är botten för rörelsen, den tredje linjen är mitten på rörelsen och de två sista linjerna baseras på relationen mellan numren i Fibonaccis talföljd.

En linje ritas upp på 61.8%, vilket vi fick om vi dividerade ett nummer med nästföljande. av höjden på rörelsen. Den femte och sista linjen som ritas upp är på 38.2%, vilket vi fick om vi dividerade ett nummer med ett nummer på två platser senare i talföljden, av höjden.

Dessa linjer är då områden där aktien rent potentiellt skulle kunna vända.

Förutom att Fibonacci Retracement kan ge oss potentiella stödområden där aktien kan avsluta sin rekyl ger den oss även ett potentiellt mål för aktien om den bryter upp över högsta nivån för rörelsen. 

Du kommer ihåg numret 1.618, det “gyllene snittet”, om vi tar och multiplicerar höjden på rörelsen med detta nummer får vi ett potentiell mål för rörelsen i aktien. Detta är en stor fördel då väldigt få indikatorer ger oss en potentiell mål på en rörelse.

Hur använder jag Fibonacci Retracement?

Som jag tidigare nämnt bidrar Fibonacci Retracement med potentiella stöd och motståndsnivåer, frågan är dock hur du använder detta verktyg rent praktiskt.

Du kan antingen använda verktyget efter att priset har trendat uppåt och du vill få reda på eventuella stödområden för en rekyl eller när en aktie har trendat nedåt och var potentiella motståndsområden finns för rekylen. Ett tredje sätt att använda Fibonacci nivåer är som potentiella mål för rörelser i aktier.

Det första du måste göra när du använder Fibonacci Retracement är att identifiera en trend/rörelse i en aktie. Om vi börjar med att titta på en rörelse uppåt kan det se ut på följande vis.

Därefter väljer du Fibonacci verktyget i ditt analysprogram, skulle bli chockerad om det inte finns i alla program. Här kommer enligt mig ett litet problem, det är enklare att dra verktyget från botten av rörelsen till toppen. 

Det är dock mer korrekt att dra från toppen till botten. Detta då verktyget kommer att rita ut 161.8% linjen på rätt sida, den potentiella målkursen för rörelsen. Om du vill använda verktyget för att få ett potentiellt mål måste du göra på detta sättet. I följande exempel är jag inte intresserad av detta och kommer därför göra på det sätt som är enklast för mig. 

Ett annat problem är att du har valet att antingen dra Fibonacci Retracement från stängningskurserna eller från lägsta och högsta nivåerna för dagen.

Här finns det inget rätt eller fel, utan det är vad du föredrar eller vilket alternativ som ger “bäst” stödområden. Det vill säga att Fibonacci områdena också sammanfaller med andra stöd- eller motståndsområden, vi kommer se ett exempel på detta senare.

Gör vi som jag beskrivet kommer verktyget att rita ut de linjer som vi tittat på, i mitt fall blir det toppen, botten, mitten av rörelsen, 61.8 linjen och 32.8 linjen.

Här kan vi se att verktyget visar områden där troligtvis en rekyl i Volvo kommer att vända, vi kan se att vi till höger i bilden har fått en liten vändning vid 38.2% linjen. Om vi låter tiden gå lite ser utvecklingen ut på följande vis.

Här kan vi se att aktien gör först en liten vändning vid 38.2 och därefter en vändning vid 50% linjen. Det verkar alltså som att i detta fall hade dessa nivåer en viss betydelse.

Om du istället letar efter motståndsområden i en fallande trend gör du det motsatta. Du börjar med att identifiera toppen för rörelsen och väljer att dra Fibonacci Retracement verktyget från toppen till botten på rörelsen.

Därefter är det bara att rita ut Fibonacci linjerna genom att antingen välja att dra verktyget från stängnings nivåerna eller högsta och lägsta nivåerna. 

I detta fall sammanfaller 38.2% linjen med 100 kr om vi drar från högsta och lägsta nivån. Detta är fördelaktigt då denna nivå troligtvis kommer att vara av större betydelse.

Som vi kan se får vi också en vändning i aktien vid denna nivå. Denna nivå visade sig alltså ha en betydelse för aktien och agerade som motstånd. Vi vet dock inte om det var 100 nivån eller Fibonacci nivån som var av mest betydelse, troligtvis 00-nivån då dessa ofta har en väldigt stor betydelse.

Om vi vill använda Fibonacci nivåer för att hitta potentiella mål för en rörelse går vi tillväga på samma sätt som tidigare. Det viktiga är dock att vi drar verktyget på rätt håll.

Här kan vi se en rörelse i S&P500 och vi har ritat upp Fibonacci nivåer för rörelsen. Vi ser inte det i bilden med verktyget har även ritat upp nivån 161.8%.

Som vi kan se i bilden fortsätter S&P500 rörelsen uppåt och får en vädning precis på 161.8% innan indexet fortsätter uppåt en liten bit till. 

Fibonacci nivåer kan alltså fungera som målkurser för aktier och index. Men frågan är fungerar verkligen dessa nivåer, och varför i så fall?

Fungerar Fibonacci och i så fall varför?

Som jag tidigare nämnt finner vi dessa siffror i naturen och det gyllene snittet dyker upp lite här och var. 

Är det verkligen så att dessa förhållanden och siffror även har en betydelse på börsen? Varför skulle rörelser i aktier efterlikna dessa förhållanden? Varför är det mer troligt att en aktie vänder vid just 38.2% linjen jämfört med lite innan eller efter?

Detta är väldigt bra frågor, men som är svåra att svara på. Att en aktie skulle vända vid 50% är kanske lättare att förstå än varför att en aktie vänder vid just 38.2% linjen. Vi människor gillar symmetri och anser också att saker som har gyllene snittet i sig ser bättre ut. Det kan vara så att vi även tycker det när vi tittar på grafer. 

Det vill säga att om en aktie har gjort en rekyl ner till dessa områden tycker vi omedvetet att detta borde vara en bra vändpunkt, för att det ser snyggt och ”symmetriskt” ut.

Även om detta inte stämmer är det idag många som använder Fibonacci nivåer vilket betyder att de nästan blir lite självuppfyllande. Om tillräckligt många personer köper vid dessa nivåer kommer aktien också att vända vid dessa tillfällen, vilket gör att dessa områden får en betydelse. 

Det behöver alltså inte finnas en komplicerad förklaring i form av att universum styrs av magiska nummer utan det kan vara så att många traders använder det och därför fungerar det. Om många traders använder sig av en sak är det ofta en god idé att ha koll på detta.

Vi kommer lite längre ned i inlägget att testa Fibonacci nivåerna och se om de faktiskt bidrar med en edge.

Fördelar och nackdelar med Fibonacci Retracements

Fördelar

  • Om Fibonacci Retracements används rätt är det ett enkelt och snabbt sätt att få fram eventuella områden då rekyler kommer att vända. 
  • Eftersom vi får stöd- och motståndsnivåer kan dessa områden hjälpa många traders att bestämma sig för när de ska gå in i en affär.
  • Fibonacci Retracements bidrar även med potentiella mål i en affär vilket få andra indikatorer gör. 

Nackdelar

  • Det finns en risk att dessa Fibonacci nivåer har en väldigt liten betydelse om de inte sätts in i rätt sammanhang. Nivåerna är inte jättestarka om de står för sig själv men i kombination med andra indikatorer kan de vara väldigt effektiva.
  • Det krävs en viss kunskap om hur man ritar ut nivåerna för att man ska få något ut av indikatorn.
  • Som jag nämnde innan anser vissa att Fibonacci nivåer är en sorts självuppfyllande profetia, detta eftersom många traders använder verktyget. Detta i sin tur innebär att många ordrar troligtvis kommer att ligga kring dessa nivåer. Vilket kan både vara en fördel och en nackdel.

Test av Fibonacci Retracement

Vi ska nu försöka sätta oss in om Fibonacci nivåer faktiskt fungerar. Men om vi ska göra detta ställa vi inför ett problem, hur testar vi något som man ritar ut själv. Vi kan inte testa något som kan ritas annorlunda om det är en trader som gör det jämfört med en annan. Detta kommer inte kunna ge oss ett resultat vi kan förlita oss på.

Vi kommer alltså behöva göra en indikator som ritar ut Fibonacci nivåer beroende på storleken på rörelsen. Detta eftersom när vi manuellt ritar ut dessa nivåer kan vi rita ut nivåerna på en stor rörelse men även på en liten rörelse. Om vi ska göra en indikator måste vi ställa in hur stora dessa rörelser ska vara.

Jag har därför gjort en indikator som ritar ut Fibonacci nivåerna för en rörelse beroende på hur många dagars lägsta- respektive högsta nivå toppen och botten har. Indikatorn hittar alltså när en aktie t.ex. har gjort en ny 20 dagars lägsta och sätter detta som botten, när aktien därefter har gjort en ny 20 dagars högsta anser indikatorn att rörelsen är tillräckligt stor och börjar rita ut nivåer. 

Fortsätter aktien att stiga efter ritar nya nivåer ut till att aktien har slutat göra nya högsta och istället börjar sjunka. När indikatorn har registrerat en ny 20 dagars lägsta anser indikatorn att rörelsen har vänt på sig och ritar då ut Fibonacci nivåer för denna rörelse.

Det betyder att en aktie kan alltså inte sjunka speciellt långt utan att indikatorn ritar ut nya nivåer, vilket kan vara ett problem, men jag har inte funnit en bättre lösning på att testa detta mekaniskt.

Om du har lite svårt att förstå hur indikatorn fungerar kan du titta på bilderna nedan där jag försöker visa hur indikatorn fungerar.

Nu när vi har vår indikator kan vi börja testa hur det ser ut. Jag tänkte vi skulle testa nivåerna för en liten rörelse och en lite större. Jag tänkte att vi skulle testa där lägsta och högsta nivåerna är 20 dagar och för 50 dagar. Vi kommer därefter testa om aktien sjunker nedan för de tre nivåerna men även när de befinner sig i områden mellan dessa nivåer. 

Våra tester kommer alltså se ut på följande vis:

  • Fibonacci 20 dagar är under 38.2, 50 eller 61.8
  • Fibonacci 20 dagar är mellan 38.2 och 50, 50 och 61.8 eller under 61.8
  • Fibonacci 50 dagar är under 38.2, 50 eller 61.8
  • Fibonacci 50 dagar är mellan 38.2 och 50, 50 och 61.8 eller under 61.8

När det kommer till samtliga test kommer jag att testa att sälja efter både 5 dagar.

Testen kommer att göras på aktierna i OMXS30 förutom Essity och Atlas Copco B. Perioden för testerna är från 2010-01-01 till 2020-02-28.

Så här ser nivåerna ut om jag ritar ut Fibonacci manuellt
Så här ser det ut om jag använder min indikator
Så här ser indikatorn ut i en fallande trend

Resultat

20 dagars lägsta/högsta

 under 61.8%under 50%under 38.2%
Snittavkastning0.26%0.20%0.24%
Hitratio55.50%54.10%53.20%
AvgProf./bar0.05%0.04%0.05%
Antal affärer1038610344
 61.8%-50%50%-38.2%under 38.2%
Snittavkastning0.20%0.28%0.24%
Hitratio54.80%55.90%53.20%
AvgProf./bar0.04%0.06%0.05%
Antal affärer925512344

Vi kan se att snittavkastningen är låg men den är positiv, detta är lite större än vad snittavkastningen är för en dag vilket betyder att det ligger lite vikt i dessa nivåer. Vi ser är ven att sannolikheten att vi står högre efter fem dagar är högre än för det motsatta.

Snittavkastningen är inte speciellt stark vilket kan tyda på att Fibonacci nivåer på mindre rörelser är av mindre betydelse.

50 dagars lägsta/högsta

 under 61.8%under 50%under 38.2%
Snittavkastning0.23%0.43%0.68%
Hitratio54.00%55.40%57.40%
AvgProf./bar0.05%0.08%0.13%
Antal affärer721428244
  61.8%-50% 50%-38.2% under 38.2%
Snittavkastning 0.23% 0.39% 0.68%
Hitratio 52.80% 54.70% 57.40%
AvgProf./bar 0.05% 0.08% 0.13%
Antal affärer 759 422 244

När vi tittar på lite större rörelser kan vi se att nivåerna får större vikt. Detta troligtvis eftersom att aktie måste röra sig en längre bit för att nå dessa nivåer. 

Snittavkastningen är nu betydligt högre och om vi tittar på aktier som fallit under till området mellan 50-61.8 är snittavkastningen ungefär 0.4%. Faller aktien under 61.8% är den hela 0.68% på fem dagar. 

Det finns alltså viss tyngd i dessa nivåer, och tänk på att vi har inte tagit hänsyn till något annat när vi har gjort dessa tester.

Slutsats

Fibonacci Retracement är ett verktyg som enkelt pekar ut dessa förhållanden i en rörelse hos en aktie. Dessa förhållanden ritas upp i form av horisontella linjer. Dessa områden kan då agera som stöd och motståndsnivåer där vi t.ex. kan gå in i en aktie eller lägga vår stop loss.

Som vi kan se i våra tester har dessa nivåer en viss betydelse, varför dessa nivåer har en betydelser är dock av mindre vikt. Om dessa nummer är “magiska” eller det funkar eftersom många traders använder det har liten betydelse.

Fibonacci nivåer bidrar alltså med en liten edge och bör användas i kombination med andra indikatorer eller stödnivåer. Jag har svårt att tänka mig någon som kan få bra resultat genom att att endast använda denna indikator. 

Fibonacci som används på rätt sätt och som en komplement kan vara en väldigt bra indikator för dig.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar