Du visar för närvarande Vad är SMACD och hur fungerar den?

Vad är SMACD och hur fungerar den?

Vi fortsätter att utforska indikatorer och idag ska vi titta på en indikator som är relativt ny för mig. Denna indikator har inte varit känd före 2019 och av en ren slump råkade jag komma över den i Hitta kursvinnares hjälpmeny. 

Jag har inte hunnit testa den så detta inlägg är minst lika spännande för mig som det är för er. Jag har tidigare testat grunden av denna indikator men inte i denna tappning, vi ska idag titta på indikatorn Stochastic MACD. 

Detta är precis som det låter, en indikator som kommer att kombinera momentumindikatorn Stochastic med MACD. Denna kombination ska göra MACD indikatorn ett snäpp vassare än tidigare.

Vad är SMACD?

SMACD är alltså en väldigt ny indikator som först blev känd 2019. Detta är en oscillerande momentumindikator som byggs på en kombination av indikatorn MACD och Stochastic. 

MACD är en indikator som bygger på skillnaden mellan två exponentiella glidande medelvärden och Stochastic tittar på vad priset befinner sig i dagsläget jämfört med tidigare prisrörelser. 

Hur kombinerar man då dessa två indikatorer?

Jo, kombinationen blir då att SMACD tittar på skillnaden mellan de exponentiella glidande medelvärden och deras relativa positioner jämfört med tidigare prisrörelser. Perioden som man brukar titta på är i grundinställningarna 45 perioder. Den exakta beräkningen vet jag inte utan den bästa beskrivningen av indikatorn jag har funnit.

Likt MACD består indikatorn av tre primära delar, SMACD linjen, Signal linjen och Histogrammen.

SMACD Linjen

Detta är själva kärnan i indikatorn och är skillnaden mellan ett längre och ett kortare exponentiellt glidande medelvärde (EMA) av priset och deras relativa position jämfört med tidigare prisrörelser.. Det längre medelvärdet är ett 26 perioders exponentiellt glidande medelvärde och det kortare är ett 12 perioders. Perioden som man jämför de glidande medelvärdens relativa position är i grundinställningarna 45 perioder. Skillnaden mellan dessa två medelvärden bygger alltså upp SMACD Linjen. Signal linjen, som är nästa beståndsdel, byggs upp utefter detta värde.

Signal linjen

Likt MACD finns det också en Signal linje, denna linje byggs även på samma sätt som Signal linjen i MACD görs. Signal linjen är alltså en 9 perioders exponentiellt glidande medelvärde av SMACD linjen.

Histogrammen

Likt MACD är det intressant att hålla koll på skillnaden mellan SMACD linjen och Signal linjen. När SMACD linjen ligger ovanför Signal linjen och avståndet ökar betyder det att momentumet i aktien eller instrumentet ökar. När avståndet mellan de två linjerna minskar avtar momentumet. 

För att enklare kunna se detta avstånd har man valt att skapa histogram av detta avstånd.

Förutom dessa tre beståndsdelar finns det tre linjer som är intressanta att hålla koll på i SMACD linjen. Detta är nämligen +10, 0 och -10 linjen.

När SMACD linjen ligger ovanför Noll-linjen ligger det kortare medelvärdet ovanför det längre och när vi befinner oss kring +10 och -10 är det inte sällan så att en vändning i aktien är på gång. Detta är en stor fördel jämfört med MACD indikatorn då vi inte kunde använda det på det sättet.

Hur skiljer sig SMACD från MACD?

Eftersom SMACD tittar på medelvärdenas relativa position jämfört med tidigare kommer vi att få värden på indikatorn som gör att vi kan få ut överköpta och översålda lägen för aktien. Detta är en egenskap som MACD indikatorn saknar. 

Extrem värdena på indikatorn kommer alltså inte skilja sig så mycket från aktie till aktie med SMACD indikatorn som MACD. I MACD indikatorn kan den ena aktien ha värden på 15 medans i den andra aktien är värden på 4 höga.

Korrekta inställning för SMACD?

När det kommer till indikatorer finns det många olika inställningar. Jag känner inte till en enda indikator som måste vara inställd på ett visst sätt men det kan finnas fördelar att de är inställda på ett visst sätt.

Det är ofta en fördel att ha grundinställningar eftersom vi ser då vad många andra traders ser och kan agera på vad även dem agerar på. 

Därför tycker jag att det är lämpligt att köra med grundinställningarna 26-12-9-45. Där det långa medelvärdet är ett 26 perioders exponentiellt glidande medelvärde, det korta är ett 12 periods exponentiellt glidande medelvärde och Signal linjen är ett 9 perioders glidande medelvärde av MACD linjen (skillnaden mellan det korta och långa medelvärdet) och perioden för Stochastic är 45 perioder.

Hur ska jag tolka SMACD?

SMACD ska tolkas på ungefär samma sätt som MACD. MACD står för “Moving Average Convergence Divergence” och det är precis detta som indikatorn handlar om. Det handlar om konvergensen och divergensen mellan två glidande medelvärden. Konvergens sker när de två medelvärdena går mot- och divergens uppstår när de går ifrån varandra.

Det fina med SMACD är att vi med en indikator kan få reda på information om trenden och dess momentum på tre olika nivåer. Vi kommer kunna få reda på om den korta trenden i dagsläget är starkare än den långa. Vi kommer även kunna få reda på om denna trends momentum är positivt eller negativt. Till sist kommer vi även kunna få reda på om detta momentum håller på att bli starkare eller svagare.

Om SMACD linjen ligger ovanför Signal linjen är detta något positivt, detta betyder att momentumet i aktien ökar. Om det motsatta händer, alltså att SMACD linjen ligger under MACD linjen är momentumet negativt.

När SMACD linjen korsar Signal linjen underifrån är detta en köpsignal om aktien befinner sig i en stigande trend. Om aktien befinner sig i en fallande trend och SMACD linjen korsar Signal linjen ovanifrån är detta en säljsignal.

Det är även så att zonen kring 0 linjen fungerar ofta som ett stöd- eller motståndsområde för aktien.

En stor fördel med SMACD är som jag nämnt tidigare att vi även för ut områden där aktien anses vara överköpt eller översåld. När aktien har varit över +10 och håller på att vända ner från höga nivåer kan detta vara ett tecken på en eventuell topp. När SMACD istället har befunnit sig nedför -10 och är på väg att vända upp kan detta vara ett tecken på en potentiell lågpunkt.

Test av SMACD

Jag tänkte vi skulle testa SMACD indikatorn lite för att få en lite större förståelse för dess signaler som de ger oss. Vi kommer att testa vad vi får för affärer när SMACD linjen korsar Noll-linjen. Vi kommer även att testa och se hur bra affärer vi får när SMACD linjen korsar Signal linjen, dels när som helst men även när aktien befinner sig i en positiv trend. I detta fallet anser jag att aktien befinner sig i en positiv trend när aktien ligger över sitt 100 dagars glidande medelvärde. 

Vi kommer även att testa hur bra signaler vi får från divergenser mellan SMACD linjen och priset. 

Till sist kommer vi att testa och se om extrema värden på SMACD linjen kan vara indikationer att en botten eller topp är på gång.

När det kommer till samtliga test kommer jag att testa att sälja efter både 5 och 22 dagar.

Testen kommer att göras på aktierna i OMXS30 förutom Essity och Atlas Copco B. Perioden för testerna är från 2010-01-01 till 2020-01-23.

Resultat

SMACD korsar upp över Noll-linjen

Noll-linje cross5D22D
Snittavkastning0.22%0.39%
Hitratio55.90%56.20%
AvgProf./bar0.04%0.02%
Antal affärer1184998

SMACD Crossover

Crossover5D22D
Snittavkastning0.05%0.31%
Hitratio52.10%55.60%
AvgProf./bar0.01%0.03%
Antal affärer27791774
Crossover + Trend5D22D
Snittavkastning-0.01%0.26%
Hitratio51.40%55.20%
AvgProf./bar0.00%0.01%
Antal affärer16571115

SMACD Divergens

Divergens5D22D
Snittavkastning1.25%1.92%
Hitratio60.20%60.50%
AvgProf./bar0.25%0.09%
Antal affärer337248

SMACD Extrema värden

Extrema värden -105D22D
Snittavkastning0.78%1.59%
Hitratio56.10%57.30%
AvgProf./bar0.16%0.07%
Antal affärer839667

Sammanfattning

SMACD är en indikator som tittar på skillnaden mellan de exponentiella glidande medelvärden och deras relativa positioner jämfört med tidigare prisrörelser. Perioden som man brukar titta på är i grundinställningarna 45 perioder.

Resultaten kan vi inte riktigt använda oss av denna indikator sådär rakt upp och ner, vi måste sätta in dess signaler i ett större sammanhang. 

De resultat vi fick av våra tester kunde vi se att använda SMACD för att peka ut startet på trender utan att sätta in signalen i ett större perspektiv inte fungerar speciellt bra. Varken att SMACD linjen korsar Noll-linjen eller Signal linjen gav oss några bra affärer.

Denna indikator ger oss faktiskt sämre värden på dessa två sätt att använda indikatorn på jämfört med MACD. Du finner dessa värden här.

När vi går vidare till våra tester för att peka ut divergenser kan vi se att detta ger oss faktiskt bra affärer bara sådär. På fem dagar är snittavkastningen 1.25 och på en månad är den 1.92%. 

En av de stora fördelarna med indikatorn är att vi kan i indikatorn hitta överköpta och översålda områden. Dessa områden är under och över -10/+10. När vi testade de översålda områdena fick vi en snittavkastning på en veckas sikt på 0.78 och på en månads på 1.59%. 

SMACD indikatorn har alltså några fördelar, men även några nackdelar jämfört med MACD. Jag tycker det är inte stor fördel att man kan se i indikatorn överköpta och översålda områden och på så sätt diskretionärt bättre kunna se divergenser i aktier. 

Jag kommer i framtiden endast använda mig av SMACD istället för MACD. Värt att lägga till att en av de bästa på Teknisk Analys i Sverige har också gjort detta byte, nämligen Tobbe Rosén.

SMACD är alltså enligt mig en förbättrad version av MACD och en indikator som när den används rätt kan effektivt peka ut starter på trenden och vändningar i aktier.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har 2 kommentarer

  1. Per

    Hur definerade du divergens i ditt test? dvs vilka mekaniska villkor användes

Lämna ett svar