Du visar för närvarande Vad händer efter en omvänd vinstvarning?

Vad händer efter en omvänd vinstvarning?

Förra veckan i Söndagsstrategin tittade vi på hur vi enligt statistiken borde agera om vi tråkigt nog är med om en vinstvarning. 

Om du missade förra veckans Söndagsstrategi om vinstvarningar finner du den här.

Denna vecka ska vi istället för att titta på en vinstvarning studera något betydligt roligare, en så kallad omvänd vinstvarning.

Om du inte redan vet vad detta är så är det motsatsen till en vinstvarning, alltså när bolaget går ut och meddelar att deras resultat kommer bli betydligt bättre än väntat.

Jag har inte funnit några studier på just omvända vinstvarningar och tänkte därför att vi ska titta på hur vi borde agera om vi är med om en omvänd vinstvarning.

Men innan vi går in på testerna ska vi ta oss en snabb titt på vad en vinstvarning och en omvänd vinstvarning är för något. Det går hemskt bra att hoppa över denna bit om du redan kan allt du behöver veta om detta ämne.

Vill du dock veta lite mer om vinstvarningar, när bolag måste vinstvarna och hur de måste vara utformade kan jag rekommendera dig att läsa mitt lite mer djupgående inlägg om just vinstvarningar, du finner inlägget här.

Vinstvarning

Första gången jag hörde att ett bolag vinstvarnade tänkte jag att detta lät som något väldigt positivt. Till min besvikelse var så inte fallet och en vinstvarning är något de flesta investerade inte vill vara med om.

Företag som är börsnoterade är skyldiga att gå ut med ett meddelande till marknaden om dess resultat för en viss period avviker kraftigt från de förväntade resultatet. Detta meddelande är en så kallad vinstvarning. Bolaget meddelar alltså att de inte kommer att nå sina prognostiserade resultat.

Det vill säga att om ett företags vinst är betydligt lägre än det förväntade eller att förlusten är betydligt större än de förväntade måste företag meddela marknaden om detta.

Eftersom att denna nya information räknas som insiderinformation måste bolagen underrätta marknaden och kan inte välja vilka personer som ska få ta del av denna nya information. Detta är regler som finns i det regelverk som Nasdaq Stockholm har för sina emittenter. Detta resulterar då att alla på marknaden ska få ta del av denna information samtidigt och analytiker eller stor ägare ska inte ha tillgänglighet till denna information tidigare an någon annan.

Omvand vinstvarning

En omvänd vinstvarning är själva motsatsen till en vinstvarning och sker när ett bolags resultat är mycket bättre än förväntat. Likt när resultatet är mycket sämre an förväntat måste även bolag meddela när deras resultat kommer att bli mycket bättre än det prognostiserade.

Omvänd vinstvarningar tas nästan alltid emot väldigt positivt och priset stiger på den omvända vinstvarningsdagen. Detta då eftersom bolaget kommer göra ett bättre resultat än förväntat och aktörer är villiga betala mer för bolaget idag än de gjorde igår.

Strategin

Som jag även nämnde förra söndagen var det extremt tidskrävande att leta upp alla gånger då bolag har vinstvarnat så är det lika tidskrävande att leta upp de gånger bolag har gjort en omvänd vinstvarning.

Likt förra veckan kommer vi att underlätta processen genom att titta på de gånger aktier har stigit med en X procent på en dag. Det är nämligen så att omvända vinstvarningar ofta får aktier till att stiga kraftigt på en och samma dag.

Det vi kommer att testa är att vad som händer när en aktie har gått upp med mer än 7% och i test två kommer vi testa och se när en aktie går upp med mer än 10% på en och samma dag. Den indikator jag kommer att använda mig av för att se om en aktie har gått upp med antingen 7- eller 10% är Rate of Change med en periodlängd på en dag.

Vill du lära dig mer om Rate of Change rekommenderar jag dig att läsa mitt inlägg om Kvartalsvinnarna, där går jag igenom lite mer ingående om denna indikator.

Vi kommer testa och se hur avkastningen ser ut efter fem dagar, 22 dagar senare och 66 dagar senare. Detta representerar då en vecka, en månad och tre månader.

I dessa tester kommer vi tyvärr få med även andra händelser som orsakar dessa uppgångar, t.ex. rapporter. Men testerna ger oss en lite större förståelse för hur aktier brukar reagera när de går upp kraftigt på en och samma dag.

Detta leder till att testerna kommer att se ut på följande sätt:

Test 1:
Entry: 
ROC1 > 7%

Exit:
Efter 5 dagar
Efter 22 dagar
Efter 66 dagar

Test 2:
Entry: 
ROC1 > 10%

Exit:
Efter 5 dagar
Efter 22 dagar
Efter 66 dagar

Studien

Eftersom vi har många krav på entry signalen kommer vi inte få många affärer. Därför har jag valt att utöka de aktier jag tittar. De aktier jag har valt att lägga till är aktier som finns på Large Cap. Det hade varit en fördel om jag även lagt till Mid Cap och Small Cap aktier men jag har ingen tillförlitlig data för dessa aktier.

Data

Studien sträcker sig från år 2010-01-01 till 2018-12-31 och de aktier som jag har valt att titta på är:

ABB Ltd
Alfa Laval
Autoliv SDB
Assa Abloy B
Atlas Copco A
Billerudkorsnäs
Boliden
Castellum
Elekta B
Electrolux B
Ericsson B
Getinge B
Hexagon B
Hennes & Mauritz B
Holmen B
Hexpol B
Hufvudstaden A
Husqvarna B
Industrivärden C
Investor B
Kinnevik B
Kungsleden
Lundin Mining
Lundin Petroleum
MTG B
NCC B
Nordea Bank Abp
NetEnt B
Nibe B
Peab B
Ratos B
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Sv. Handelsbanken A
Skanska B
SKF B
SSAB A
Stora Enso R
Swedbank A
Swedish Match
Tele2 B
Telia Company
Trelleborg
Volvo B

Resultat

Test 1

Name Omvänd vinstvarning Omvänd vinstvarning Omvänd vinstvarning
Entry signal ROC1 > 7 ROC1 > 7 ROC1 > 7
Exit signal 5D 22D 66D
Stocks X18 X18 X18
Market conditions
Edge (%) 0,05 1,47 4,22
Stdev 6,14 10,59 16,78
Hitratio 50,8% 56,3% 58,3%
Avg win (%) 4,07 7,60 14,34
Avg loss (%) -4,15 -6,42 -10,07
Max win (%) 41,16 85,69 96,44
Max loss (%) -21,43 -31,77 -33,44
Edge/Stdev 0,01 0,14 0,25
Trades 297 261 204
ProfitFactor 1,02 1,52 2,02
TiM 5 22 66
Edge/Day (%) 0,01 0,07 0,06
Start date 2010-01-14 2010-02-08 2010-04-13
End date 2018-12-06 2018-12-21 2018-12-18

Test 2

NameOmvänd vinstvarningOmvänd vinstvarningOmvänd vinstvarning
Entry signalROC1 > 10ROC1 > 10ROC1 > 10
Exit signal5D22D66D
StocksX18X18X18
Market conditions
Edge (%)-0,351,423,57
Stdev5,569,9721,85
Hitratio43,4%53,6%51,7%
Avg win (%)4,187,8718,21
Avg loss (%)-3,82-6,03-12,06
Max win (%)11,7239,6196,44
Max loss (%)-21,43-12,98-41,10
Edge/Stdev-0,060,140,16
Trades766960
ProfitFactor0,841,511,61
TiM52266
Edge/Day (%)-0,070,070,05
Start date2010-03-172010-04-132010-06-15
End date2018-11-282018-12-212018-12-18

Sammanfattning

Om vi börjar med att studera vad som händer direkt efter en omvänd vinstvarning är resultatet väldigt intressant. 

Om en aktie stiger med mer än 7% på en dag fortsätter aktien i snitt att stiga med 0,05% på fem dagar och sannolikheten att aktien ska stå högre är 50%. 

Tittar vi istället på när aktier har stigit med över 10% på en och samma dag ser vi att statistiken säger oss att i genomsnitt går aktien ned med -0,35% och sannolikheten för att aktien ska stå högre är 43%.

Studerar vi alltså vad som händer på kort sikt efter en “omvänd vinstvarning”, eller snarare när aktier stiger kraftigt på en dag, visar det alltså sig att tendensen är att priset på aktien kommer att ligga kvar eller att sjunka lite. Är vi kortsiktiga i vår handel säger statistiken alltså att det är bättre att sälja direkt istället för att hålla kvar aktien.

En stor anledning till dessa resultat kan bero på vinsthemtagningar, när aktier stiger kraftigt på en och samma dag finns det plötsligt många människor med stora vinster som gärna vill säkra upp vinsterna eller ta hem delar av vinsten.

Tittar vi då på vad som händer på lite längre sikt kan vi se att sannolikheten för att aktier som har gått upp med mer än 7% på en och samma dag ska stå högre än om månad är 56% och för de aktier som gått upp med över 10% är det 54%. 

I båda fallen fortsätter aktien i genomsnitt upp med ungefär 1,5%. Detta är alltså inte speciellt bra och värt att tillägga är att det är till och med bättre att köpa aktier efter de har gått ned med lika stora summor på en dag. 

Jag gjorde en studie på detta förra söndagen och kom då fram till att i snitt går de aktier upp med ungefär 3%. Du hittar studien här.

Aktierna har dock en tendens till att fortsätta stiga och det finns alltså ingen anledning att sälja aktien på grund utav detta.

På lång sikt fortsätter även här aktierna att stiga, i genomsnitt stiger aktier som har gått upp med mer än 7% på en dag med 4,2% och sannolikheten för att de står högre tre månader senare är 58%.

För de aktier som steg med mer än 10% på en och samma dag steg de i snitt med 3,6% och sannolikheten att de står högre tre månader senare är 52%.

Det visar sig alltså att de aktier som inte steg så mycket på en och samma dag hade en bättre genomsnittsavkastning på tre månaders sikt. Jag tror att detta kan ha att göra med vinsthemtagningar.

För att sammanfatta, om du är kortsiktig och är med om en omvänd vinstvarning säger alltså statistiken att du bör sälja dina aktier direkt. Det finns ingen större edge på en veckas sikt. Detta är såklart i genomsnitts fallet och kommer variera från fall till fall.

På en månads sikt fortsätter aktierna att stiga, dock inte så mycket, men de fortsätter uppåt.

Så är även fallet om vi tittar på tre månaders sikt, aktierna har alltså en tendens till att fortsätta stiga.

Om du är lite mer långsiktig i din handel säger alltså statistiken dig att aktier som har stigit kraftigt på en och samma dag har en tendens till att fortsätta stiga. Det finns alltså ingen anledning till att sälja aktierna endast på grund av att de har stigit kraftigt på en och samma dag.

Har du några frågor eller funderingar kan du alltid lämna en kommentar, skicka ett mejl eller nå mig på vår chat.

Denna data är historisk och det finns inga garantier på att aktier som stiger kraftigt på en och samma dag kommer att fortsätta agera på liknande sätt.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar