Du visar för närvarande Vad spelar trendens lutning för roll?

Vad spelar trendens lutning för roll?

I denna upplaga av Söndagsstrategin ska vi först göra lite tester och därefter försöka skapa oss en strategi med hjälp av våra nyvunna insikter tack vare våra studier.

Vi ska idag titta på om lutningen på trenden har någon betydelse för jämviktspendling. Vi kommer alltså fortsätta på samma spår som tidigare veckors Söndagsstrategi att studera jämviktspendling och se vad för faktorer som påverkar den.

Idag kommer vi då att studera lutningen på trenden för att se om det har någon betydelse. W.D. Gann är en väldigt känd trader och matematiker som använde sig av tekniker för att förutse rörelser i marknaden. Han är skaparen till verktyg som Gann angles och Mster Charts. 

Med dessa verktyg ska man kunna se var marknaden i framtiden troligtvis kommer att vända. Han menade även på att den ideala vinkeln en aktie kan stiga med är 45 grader. Det vill säga att priset stiger med en pris enhet per tidsenhet.

Frågan är då, är 45 grader också en bra vinkel på trenden om vi ska gå in i en aktie på jämviktspendling. Det är detta vi först kommer att studera. Vi kommer att titta på hur resultatet ser ut för lite olika vinklar på trenden. 

För att kontrollera trenden kommer vi att först bygga oss en indikator och därefter kommer vi använda oss Relative Strength Index med periodlängd 2 för att försäkra oss om att aktien har jämviktspendlat nedåt.

Innan vi går in på testet kommer jag förklara hur indikatorn är uppbyggd men vi kommer även att titta på Relative Strength Index. Kan du redan allt om detta eller om du inte är så intresserad går det bra att hoppa över denna del.

Indikator – Trendvinkel

Vi behöver alltså bygga oss en indikator som tar reda på med vilken vinkel den senaste rörelsen har stigit eller sjunkit med.

Hur gör vi då detta?

Ett sätt kan vara att försöka koda upp en indikator som drar en trendlinje och därefter kan vi mäta vinkeln på denna trendlinje.

Ett annat sätt, som vi kommer använda oss av är att rita ut en linje från en startpunkt och se hur många candlesticks som linjen skär igenom. Detta kan enkelt illustreras med bilden nedan.

Som vi kan se i bilden har jag ritat ut en linje med lutningen 45%, detta eftersom på 30 dagar stiger priset med 30%, anledningen till varför det står 29 dagar är eftersom programmet visar hur många dagar sedan det är. 

Vi kan se att denna linje skär då 8 stycken av de candlesticks som befinner sig inom denna periodlängd. 

Detta är kanske den bästa vinkeln för att beskriva denna rörelse, men vi vet inte.

Tänk om vi hade kunnat koda upp en indikator som från en viss startpunkt ritar ut olika linjer med olika vinklar och väljer den linje med flest träffar och berättar för oss vinkeln på denna linje.

Låt mig presentera min Trendvinkel indikator.

Utefter vilka vinklar jag väljer att skriva in kommer alltså indikatorn att välja den vinkel som passar utvecklingen bäst för de senaste X dagarna. I exemplet ovan blir t.ex. svaret att den vinkel som passar bäst för rörelsen är en vinkel på 38.7 grader.

Denna vinkel resulterar då i att 18 candlesticks träffas av linjen till skillnad från en vinkel på 45 grader då 8 candlesticks träffades. I och med denna indikator kan vi då testa och se vilken vinkel som bästa beskriver rörelsen för de X senaste dagarna.

Kort om RSI

RSI är en momentum oscillator som rör sig mellan 0 och 100. Indikatorn kan användas för att peka ut potentiella trendvändningar men även som en indikator för att visa överköpta/översålda lägen vid jämviktspendling.

RSI indikatorn är en väldigt intressant indikator då den kan användas för att fånga olika beteende på aktiemarknaden. Beroende på vilket periodvärde man väljer för indikatorn kan indikatorn fånga jämviktspendling såväl som momentum.

Relative Strength Index är ett något missvisande namn då det kan få en att tro att indikatorn jämför värdet på den aktuella aktien jämfört med en annan aktie. Så är inte fallet utan indikatorn jämför istället aktiens egna kursökningar jämfört med deras kursminskningar.

RSI visar alltså hur kraftigt eller med vilken hastighet som en aktie har stigit jämfört med hur den har sjunkit. En aktie kan alltså fortsätta stiga i värde men inte med samma kraft som innan, då kommer RSI indikatorn att visa det med ett lägre värde på RSI än tidigare. Detta kan då vara en indikation på att aktien är på väg att göra en trendvändning.

Vill du se hur RSI beräknas kan du kolla in min lite längre artikel om RSI – en inblick i indikatorn och dess användningsområden.

RSI14 Indikator

Testet

Nu kan vi gå vidare till testet för att se vad trendens lutning har för betydelse för en jämviktspendlande strategi.

Den strategi vi ska använda oss av är att köpa aktien när Relative Strength Index (RSI) med periodlängd två faller under 5. Vi kommer att sälja aktien när den åter har stigit över sitt fem dagars glidande medelvärde (MA5).

Strategin kommer alltså att se ut på följande vis:

Entry:
RSI(2) under 5

Exit:
Aktien stänger över MA5

Det vi kommer att testa är att se vad lutningen på trenden innan signal har för betydelse. Tidsspannet för rörelsen kommer att vara 20 dagar.

Vi kommer nu till ett problem, vinkeln på trenden förändras ständigt från dag till dag och när aktien jämviktspendlar blir lutningen mindre på aktien.

Trots det har lutningen innan jämviktspendlingen var på ett visst sätt, och det är detta vi vill studera. Vad lutningen på trenden innan jämviktspendlingen har för betydelse. Därför måste vi ge aktien ett litet spann på några dagar. 

Alltså att lutningen på trenden var X inom Y dagar vid en signal i vår strategi. 

Vi kommer att sätta ett kriterium på att vår strategi signal måste ha skett inom 10 dagar från och med att trenden har varit på ett visst sätt.

Vi kommer att testa lutningen för positiva vinklar och därefter för negativa vinklar. För att vi ska anse att vinkeln beskriver trenden väl kräver vi att minst hälften av våra candlesticks har blivit träffade av linjen, det vill säga minst 10 måste vara träffade.

Studien

Data

Studien sträcker sig från år 2010-01-01 till 2020-02-17 för aktierna i studien. De aktier som jag har valt att titta på är:

ABB Ltd
Alfa Laval
Autoliv
Assa Abloy B
Atlas Copco A
AstraZeneca
Boliden
Electrolux B
Ericsson B
Getinge B
Hexagon B
Hennes & Mauritz B
Investor B
Kinnevik B
Nordea Bank
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Sv. Handelsbanken A
Skanska B
SKF B
SSAB A
Swedbank A
Swedish Match
Tele2 B
Telia Company
Volvo B

Resultat – Test

Positiv vinkel

Vinkel (grader)SnittavkastningHitratioAvgProf./barAntal affärer
0.00.74%72.00%0.19%465
5.70.72%71.30%0.19%471
11.30.71%71%0.18%397
16.70.74%71.50%0.19%347
21.80.57%69.60%0.14%306
26.60.76%73.70%0.20%175
31.00.95%74.50%0.24%149
35.00.50%71.70%0.12%106
38.70.39%72.30%0.10%65
42.01.81%86.80%0.55%38
45.01.38%75.00%0.37%24
47.71.72%84.60%0.65%13
50.23.04%85.70%1.17%7

Negativ vinkel

Vinkel (grader) Snittavkastning Hitratio AvgProf./bar Antal affärer
0.0 0.74% 72.00% 0.19% 465
-5.7 0.92% 73.80% 0.25% 400
-11.3 0.98% 75.50% 0.27% 319
-16.7 0.98% 75% 0.26% 243
-21.8 1.01% 72.40% 0.26% 170
-26.6 1.05% 71.70% 0.28% 120
-31.0 1.38% 75.40% 0.38% 65
-35.0 0.79% 67.40% 0.21% 46
-38.7 0.75% 68.00% 0.20% 25
-42.0 0.96% 71.40% 0.25% 21
-45.0 -0.37% 66.70% -0.07% 12
-47.7 0.81% 63.60% 0.16% 11
-50.2 0.93% 50.00% 0.22% 8

Sammanfattning – Test

Vid en första anblick är det inte helt lätt att se något mönster, om vi börjar med att titta på de positiva vinklarna håller sig snittavkastningen på en jämn nivå i vinklar upp till 31 grader. Därefter blir det ett litet dropp för att därefter ha en väldigt hög snittavkastning.

Dessa stora lutningar har dock väldigt lite affärer och det finns risk för att slumpen spelar stor roll i detta. Det ser dock ut som att det är fördelaktigt om aktien har stigit med en kraftigt positiv lutning de senaste 20 dagarna innan vi tar en affär. 

Det känns dock som att vi kommer få på tok för lite affärer om vi bygger vår strategi på detta.

Om vi istället studerar den snittavkastningen för de negativa vinklarna märker jag direkt att snittavkastningen är högre för de negativa vinklarna.

Detta känns lite konstigt då rent spontant tycker jag att det vore fördelaktigt om vinkeln på trenden innan vi går in är positiv. Men det är kanske så att den lite längre trenden ska vara negativ och 20 dagar är då en för kort period. 

Som vi kan se stiger snittavkastningen stabilt ner till och med en negativ vinkel på 26.6 grader. Efter detta får vi lite blandade resultat och lite för få observationer per vinkel.

Vi kanske då kan bygga vår strategi på att vi kräver att vi har en negativ lutning på trenden den senaste 20 dagarna med en vinkel på -5.7 till och med -26.6 grader.

Strategin

Efter att ha sammanfattat våra tester vill vi alltså ha en negativ vinkel på de senaste 20-30 dagarna innan signalen. Jag skriver 20-30 dagar då vi har ett spann på 10 dagar från den dagen vi hade en viss vinkel på trenden tills vi får vår signal. 

Detta gör att strategin ser ut på följande vis:

Entry:
Trendvinkel mellan -5.7 och -26.6 grader och minst 10 träffar
RSI(2) under 5

Exit:
Stängning över MA5

Resultat 

 MA5
Snittavkastning0.93%
Hitratio73.10%
AvgProf./bar0.25%
Antal affärer767

Sammanfattning

Vi har då lyckats få en strategi som har en snittavkastning på 0.93% och en sannolikhet för en vinstaffär på 73%. Detta är alltså en helt okej strategi där vi utnyttjar lutningen på trenden innan vi får en jämviktspendlande signal.

Vi har fått en hel del affärer, hela 767 stycken, de senaste 10 åren och de får mig att undra, kan vi göra strategin ännu bättre?

Ofta blir jämviktspendlande strategier bättre om vi adderar ett volatilitets kriterium. Ofta får vi betydligt bättre signalen med RSI(2) när Bollinger Band Bredden (BBW) ligger över 10. Vill du lära dig mer om BBW kan du göra det i mitt väldigt intressanta inlägg om indikatorn Bollinger Bands.

Vi adderar alltså till strategin att BBW måste ligga över 10, då får vi följande resultat.

 BBW
Snittavkastning1.50%
Hitratio79.10%
AvgProf./bar0.43%
Antal affärer268

Snittavkastningen går upp till 1.5% per affär och sannolikheten för en vinstaffär ligger på hela 79%. Snittavkastningen är nu väldigt hög, 0.43% per dag och antalet affärer har sjunkit till 268 stycken på ungefär 10 år.

Strategin är nu enligt mig riktigt vass, vi får dock inte så många affärer. Vad händer om vi kör strategin på 88 aktier från Large- och Mid Cap?

 LC
Snittavkastning1.19%
Hitratio73.40%
AvgProf./bar0.32%
Antal affärer1072

Alla nyckeltal sjunker men de ligger fortfarande på höga nivåer. Vi har nu fått hela 1072 affärer på 10 år. Det är ungefär 100 affärer per år som har en relativt hög snittavkastning.

Jag hoppas att du har funnit detta inlägg om trendens lutning intressant och har du några frågor eller funderingar kan du alltid höra av dig till mig på mejl eller genom vår chat. Kom ihåg att dessa tester och studier är gjorda på historisk data och det finns inga garantier på att strategin kommer att fortsätta prestera på ett likartat sätt.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar