Du visar för närvarande Vilken period är bäst för swingtrading?

Vilken period är bäst för swingtrading?

Jag fick en fråga häromdagen om vilken period som är bäst för swingtrading. Det är en intressant fråga och jag skall försöka svara på vilken period som jag anser vara den viktigaste.

Med period menar jag vilken tidsupplösning i grafen eller i strategin vi använder oss av. Tittar vi på grafen i dagsupplösning är då perioden dagsupplösning.

Innan vi svarar på frågan skall vi ta oss en titt på en av de egenskaper som marknaden har. Marknaden är nämligen fraktal. Vad innebär detta kanske du undrar?

Vad innebär fraktal

“En fraktal är ett självlikformigt mönster med struktur i alla skalor, vilket betyder att det liknar sig självt på samma sätt som ett träds grenar i sin tur har likadana fast mindre grenar, en så kallad naturlig fraktal.” (Källa)

Om du studerar en ormbunke kan du se att deras blad är kopior av sig självt som fortsätter i mindre och mindre skala. De stora bladen återfinns i dem små bladen fast i en mindre skala som i sin tur återfinns i de mindre bladen och så vidare.

Marknaden är fraktal

Men vad betyder det då att marknaden är fraktal?

Jo, det betyder att mönster och rörelser som uppstår i en dagsgraf även uppstår i en timmes graf och så vidare. Det betyder i sin tur att du kan inte kolla på en graf och enbart genom att studera grafen säga om det är en timmes graf eller en dagsgraf som du tittar på. Det behöver stå någonstans vad det är för typ av graf det är för att du skall kunna veta vilken tidsupplösning du tittar på.

Studera de två graferna nedan och säg vilken tidsupplösning de två olika graferna är.

Dem båda graferna är väldigt lika och enligt mig är det i alla fall helt omöjligt att säga vilken tidsupplösning de båda graferna är. Det går heller inte säga att den första grafen skulle ha en högre upplösning än det andra eller vice versa.

Svaret på vilken tidsupplösning de två graferna är att den första är en graf i 60-minuters upplösning och den andra är i dagsupplösning. Det som gör att man kanske kan känna igen grafer i dagsupplösning är att det finns lite fler gap i dessa grafer. Detta är dock inget man kan förlita sig till när det kommer till dem andra tidsupplösningarna.

PEAB i 60-minuters upplösning
Sagax B i dagsupplösning

Att marknaden är fraktal innebär att formationer och signaler som uppstår i en graf i dagsupplösning även finns i grafer med lägre eller högre upplösning. 

[bctt tweet="Att marknaden är fraktal innebär att formationer och signaler som uppstår i en graf i dagsupplösning även finns i grafer med lägre eller högre upplösning."]

Det betyder även att formationer som är vinstgivande i en dagsgraf rent hypotetiskt kan vara det i en 5-minutersgraf också. Detta stämmer dock inte alltid i verkligheten med tanke på att vi måste betala courtage, ibland råkar ut för slippage och så vidare.

Att marknaden är fraktal svarar inte på vilken period som är viktigast för swingtrading men det ger dig en fördjupad förståelse för marknaden.

Det kanske får dig att förstå att du kan skapa strategier för swingtrading som fungerar utmärkt i veckoupplösning, dagsupplösning, timmesupplösning, 30-minutersupplösning med mera. Det är därför svårt att säga vilken period som är bäst för swingtrading. Det beror snarare på hur du som trader utnyttjar den tidsupplösning du jobbar i.

Det kan alltså finnas väldigt många bra swingtradingstrategier som använder sig av veckoupplösning medans andra använder sig av 30-minutersupplösning.

Vilken period är viktigast för swingtrading

Men om vi istället tänker vilken period borde vara viktigast. Om vi frågar oss om det ett uppstår samma mönster i alla olika typer av perioder, vilken är den period där flest människor kommer att se mönstret? De flesta människor använder sig utav dagsupplösning och därför kommer troligtvis flest människor se mönstret i dagsupplösning. Detta borde leda till att denna period är den viktigaste.

Eftersom de flesta traders eller investerare använder sig av dagsupplösning och om det uppstår ett mönster eller någon köp-/säljsignal kommer väldigt många personer se och agera på det. Därför kommer det som sker i dagsupplösning att ha större betydelse eftersom fler personer kommer att se det.

Detsamma gäller för stöd- och motståndsnivåer, det kan finnas en väldigt tydlig stödnivå i 5-minutersgrafen men det är inte lika många som kommer att se det som om det vore i dagsgrafen och därför är den inte lika viktig.

En bra fråga att ställa sig när vi ser t.ex. en formation eller stödnivå är hur många kommer att se detta?

Är svaret, inte speciellt många kommer formationen eller stödnivån troligtvis inte ha speciellt stor betydelse.

Skulle svaret istället vara att alla ser detta, finns inte en möjlighet att missa det. Då kommer formationen eller stödnivån troligtvis få en väldigt stor betydelse.

Det är därför det är fortfarande väldigt viktigt att veta vad som händer i dagsgrafen fast än att man daytradar.

Med allt detta sagt kan du få köp- och säljsignaler i alla olika tidsperioder men det som händer i dagsgrafen är ofta det viktigaste för dig som swingtradear.

Jag själv tittar ofta först i dagsgrafen, går därefter över i veckografen för att sedan leta i lägre perioder för att tajma min entré bättre. Men mitt fokus ligger dock alltid på det som händer i dagsgrafen.

Jag hoppas detta har givit dig en liten inblick i hur jag ser på marknaden och vilken period som jag anser vara viktigast. Det finns säkert andra traders som tycker att någon annan period är viktigast men det är lite det som är det fina med trading. Det finns så många olika sätt att göra det på. Det gäller bara att hitta ett sätt som fungerar för dig och köra på det.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar